29_MARJETE
Župnijsko romanje 2006 - zbiranje
Župnijsko romanje 2006 - cerkve sv. Marjete - podružnica Št. Pavla v Labodski dolini
Župnijsko romanje 2006 - cerkve sv. Marjete - podružnica Št. Pavla v Labodski dolini
Župnijsko romanje 2006 - stolnica Lavantinske škofije - Št. Andraž v Labodski dolini
Župnijsko romanje 2006 - pešačenje do cerkve sv. Marjete - podružnice Kotmare vasi
Župnijsko romanje 2006 - znamenje v Šmarjeti - vas s podružnično cerkvijo
Župnijsko romanje 2006 - pešačenje do sv. Marjete - 'sestrska' pomoč
Župnijsko romanje 2006 - cerkev sv. Marjete - podružnica Kotmare vasi
Župnijsko romanje 2006 - maša v cerkvi sv. Marjete - podružnici Kotmare vasi
Župnijsko romanje 2006 - maša v cerkvi sv. Marjete - podružnici Kotmare vasi
Župnijsko romanje 2006 - kip sv. Marjete na glavnem oltarju v cerkvi sv. Marjete - podružnici Kotmare vasi
Župnijsko romanje 2006 - romarji pred cerkvijo sv. Marjete po maši
Župnijsko romanje 2006 - ena izmed miz na kosilu v Bilčovsu
Župnijsko romanje 2006 - fotografiranje v lepem okolju pred Gostiščem 'Ogris', kjer je bilo kosilo
Župnijsko romanje 2006 - znamenje ob poti k cerkvi sv. Marjete - podružnici župnije Hodiše
Župnijsko romanje 2006 - cerkev sv. Marjete - podružnica župnije Hodiše
Župnijsko romanje 2006 - oltar v cerkvi sv. Marjete - podružnici župnije Hodiše
Župnijsko romanje 2006 - kip sv. Marjete v cerkvi sv. Marjete - podružnici župnije Hodiše
Župnijsko romanje 2006 - zvonenje v cerkvi sv. Marjete - podružnici župnije Hodiše
Župnijsko romanje 2006 - na razglednjem prostoru pred cerkvijo sv. Marjete - podružnico župnije Hodiše
Župnijsko romanje 2006 - na razglednjem stolpu nad Vrbskim jezerom
Župnijsko romanje 2006 - grad v Ribnici na obali Vrbskega jezera v katerem je kapela sv. Marjete
Župnijsko romanje 2006 - prihod v Osoje
Župnijsko romanje 2006 - pokopališka kapela v Osojah
Župnijsko romanje 2006 - recitacija 'Osojskega mutca' - Jaka Jeršič
Župnijsko romanje 2006 - bralka Jelka Kronovšek - poročevalka o slavnostnem kosilu v Rožeku
Župnijsko romanje 2006 - pročelje cerkve v Osojah
Župnijsko romanje 2006 - glavni oltar v župnijski cerkvi v Svečah
Župnijsko romanje 2006 - obisk Goršetove galerije v Svečah - umetnikov spomenik
Župnijsko romanje 2006 - kustos v Goršetovi galeriji v Svečah - g. Anton Feinig
Župnijsko romanje 2006 - p. Anton Ogrinc pri opisu romarskega svetišča v Podgorju
Župnijsko romanje 2006 - zaključne večernice (litanije in blagoslov z Najsvetejšim) v romarskem svetišču v Podgorju
Župnijsko romanje 2006 - Marijin kip v romarskem svetišču v Podgorju
Župnijsko romanje 2006 - romarji pri blagoslovu v romarskem svetišču v Podgorju