predstavitev duhovnost dogodki gradivo urniki povezave e-posta
predstavitev duhovnost dogodki gradivo urniki povezave e-pošta
predstavitev
OBVESTILA
KATEHISTINJE več
FOTOGALERIJAveč
MAŠE G.OLJKAveč
DEŽURNI - G.O.več
URN.VEROUKAveč
TAČAJ-ZAKON več
TEČAJI - KRSTIveč
ŽUP. PISARNAveč
URNIK KARITASveč
 
 
 
 
  .ŽUPN. KNJIŽNICA.
   
 
   
  RKC SLOVENIJA 
  ŠKOFIJA CELJE 
  NADŠ. LJUBLJANA 
  NADŠK. MARIBOR 
 

MURSKA SOBOTA 

  Š. NOVO MESTO 
 

ŠKOFIJA KOPER 

   
   
   
 
  msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, novoimenovani celjski škof (več ...)
 
  papež Frančišek
 

 

  Kip sv. Jožefa na stranskem oltarju v stari cerkvi
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 

_____________________________________________________

 
 

Veselka Šorli Puc, vitraj križegega pota z Vstalim, župnijska cerkev na Polzeli

   

Tudi ta teden se bodo maše v župniji darovale s prisotnostjo in sodelovanjem ljudstva - a le omejeno v skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane enega gospodinjstva

Škofje so se na seji Stalnega sveta SŠK zavzeli za versko svobodo ter pravico vernikov do bogoslužja. V dveh pismih, ki jih je predsednik SŠK nadškof msgr. Stanislav Zore poslal predsedniku vlade, so se škofje zavzeli za odpravo omejitev na področju obhajanja bogoslužij tako, da bi bile omejitve sorazmerne z omejitvami na drugih področjih javnega življenja. Prav tako so škofje izrazili pričakovanje, da v skrbi za duhovno korist vernikov vlada odpravi nesorazmerne omejitve na področju površine, ki je predpisana za vsakega vernika v cerkvah ter dovoli javna bogoslužja tudi na prostem. Obenem škofje pozivajo duhovnike, redovnice, redovnike in vernike, da upoštevajo vse vladne ukrepe in priporočila NIJZ za zaščito zdravja in omejitev epidemije. (Tajništvo SŠK)

Ker množičnosti pri mašah torej tudi po teh ukrepih še ne bo, pridejo v poštev mediji: https://evharistija.eu/PrenosiSvetihMas.html

Po gornjem odloku je verouk možen še naprej samo na daljavo oz. preko spleta. Razlog za prepoved izvajanja verouka 'v živo' je v tem, da pri urah verouka prihaja do mešanja otrok iz različnih razredov oz. šol, kar lahko dodatno vpliva na širjenje epidemije.

Molitev za prejem duhovnega obhajila

Navodila za bogoslužja s prisotnostjo vernikov:

 • Udeleženci morajo biti zdravi - ne smejo imeti simptomov okužbe dihal, biti morajo brez povišane telesne temperature, brez kašlja, tudi bližnji morajo biti brez okužb. 
 • Prisotni morajo nositi maske, vzdrževati medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, si pri prihodu in odhodu razkužiti roke.
 • Število prisotnih je omejeno - oseba (družina) na 30 m2.
 • Vsaka druga klop v cerkvi mora biti prosta. Upoštevajte oznake!
 • Verniki se pred mašo in po njej ne smejo družiti v okolici cerkve.
 • Med sv. mašo je prepovedano petje (vladni odlok), lahko pa sodeluje organist oz. je samo instrumentalna glasba.

 • Verouk in druge pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
 • Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo.
 • Tudi za obisk bolnika na domu za sv. obhajilo ali maziljenje, je treba poskrbeti za zaščito vseh navzočih.
 • Vsak, ki vstopi v cerkev kjer poteka bogoslužje, je sam odgovoren za zaščito pred okužbo.
 • Zakramenta sv. krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev.
 • V cerkvi je dovoljena zasebna molitev z omejitvami, kot pri maši.

 • Župnijska pisarna je odprta vsak torek od 9. do 11. ure za srečanje z eno osebo ali eno družino. Stvari je mogoče urediti tudi po vsaki maši. Za urejanje župnijskih zadev (maše, krsti, poroke, pogrebi, potrdila itd.) pokličite na eno izmed telefonskih številk:
 • župnik soupravitelj in dekan g. Mirko Škoflek ... 041 634 392  
 • predsednik ŽPS g. Marko Slokar ... 041 381 472
 • cerkovnik g. Drago Stropnik ... 041 259 317
 • administratorka ga. Janca Korber ... 031 559 635 
 • Dosegljivi smo tudi po e-pošti: ... zupnija.polzela@rkc.si  

NAPOVEDNIK

 • Sobota, 10. 4., pogreb + Janeza Štorman (87), Zelena ulica, Polzela. (foto) (18)
 • Sreda, 24. 3., ob 15. uri pogreb + Brede Verbnjak (63), Ob potoku, Polzela. (foto) (17)
 • Nedelja, 21. 3., ob 13. uri pogreb + Damjane Ducman (58), Šempeter v Savinjski dolini (foto) (16)
 • Petek, 19. 3., ob 15. uri pogreb + Ane Strnad (90), Cvetlična ulica, Polzela (foto) (15)
 • Petek, 19. 3., ob 12. uri pogreb + Darje Vršnak (56), Podvin pri Polzeli  (foto) (14)
 • Petek, 5. 3., papež Frančišek je imenoval msgr.dr. Maksimiljana Matjaža za novega celjskega škofa. (več...)
 • Četrtek, 4. 3., ob 15. uri pogreb + Matilde Šalej (91), Cvetlična Ulica, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Torek, 2. 3., ob 19. uri, sestanek ŽGS v veroučni učilnici.
 • Sobota, 27. 2., ob 11. uri pogreb + Marije Deželak (71), Krožna pot, Breg, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Petek, 12. 2., ob 11. uri pogreb + Mihaele Beloglavc (77), Založe 26, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Torek, 9. 2., ob 15. uri pogreb + Janeza Banka (89), Rožna cesta 12, Ločica ob Savinji, Polzela, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na Polzeli. (foto)
 • Torek, 9. 2., OB 11. uri pogreb + Andreje Florjanc (57), Ločica, Ločiška cesta 66, Polzela, v ožjem družinskem krogu na pokopališču na Polzeli. (foto)
 • Nedelja, 7. 2., ob 11.30 uri pogreb + Majde Možina (67), Ločica, Ob Savinji, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Nedelja, 31. 1., ob 11.30 uri pogreb + Elizabete Pencelj (89), Ob železnici, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Sobota, 23. 1., ob 16. uri pogreb + Avgusta Likeba (89), Založe, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Nedelja, 17. 1., ob 11. uri, pogreb + Alojzija Vasleta (83), Savinjsko nabrežje, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Sobota, 16. 1., ob 10. uri, pogreb + Lucije Starc (92), Glavni trg, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Četrtek, 14. 1., ob 12. uri, pogreb + Antona Govediča (58), Cvetlična ulica, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Nedelja, 10. 1., ob 11. uri, pogreb + Danijela Živortnika (71), Savinjska cesta, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Sreda, 6. 1., pogreb + Pavle Florjanc (98), Malteška cesta, Polzela, v najožjem družinskem krogu. (foto)
 • Četrtek, 31. 12., ob 14. uri, pogreb + Otona Kronovška (65), Podvin, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Četrtek, 31. 12., pogreb + Jožefa-Rudija Dobriška (73), Glavni trg, Polzela, v najožjem družinskem krogu. (foto)
 • Nedelja, 27. 12., pogreb + Valerije Žgank (83), Cesta v gaj, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Sobota, 26. 12., pogreb + Marije Cajnko (93), Založe, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Sobota, 19. 12., pogreb + Franca Ožirja (80), Glavni trg, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Sobota, 19. 12., pogreb + Marike Stibel (83), Andraž nad Polzelo, na pokopališču na Polzeli, v najožjem družinskem krogu. (foto)
 • Ponedeljek, 14. 12., ob 14. uri, na pokopališču v Braslovčah, pogreb + Marije Hribernik (83), Vrtna ulica, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Nedelja, 13. 12., ob 15. uri, pogreb + Ivane Krašovic (92), Savinjska cesta, Polzela, v ožjem družinskem krogu. (foto)
 • Torek, 1.12., ob 15. uri, pogreb + Jožefa Sveta (76), Pod bregom, Polzela, v ožjem družinskem krogu.  (foto)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_____________________________________________________