MOLITEV ZA USPEH MISIJONA

 

 

Vsemogočni Bog, Oče luči,

ki razsvetljuješ vsakega človeka,

poglej na našo župnijsko skupnost

in blagoslavljaj duhovno pripravo na sveti misijon.

 

V teh dneh milosti želimo ustvarjati

ozračje binkoštnega praznika

ter se doma in v cerkvi zbirati

k molitvi in premišljevanju božje besede.

 

Na novo želimo odkrivati pomen

nedeljske maše in drugih zakramentov

ter jih posredovati tistim,

ki ne čutijo Tvoje bližine in Te iščejo.

 

V obnovljeni ljubezni do Boga in do bližnjega

želimo biti blizu vsem ljudem,

posebej ubogim, bolnim, ostarelim in zapuščenim.

 

Posebno skrb moramo posvetiti družinam,

osnovnim celicam družbe in Cerkvi v malem,

postavljati jih na trdne temelje

ljubezni, pravičnosti, miru in zvestobe.

 

V luči evangelija hočemo reševati

tudi vprašanja našega naroda,

povsod izžarevati velikonočno vero

in z njo graditi božje kraljestvo.

 

Preveriti želimo svojo pravovernost,

izločiti navezanost na neresnice,

premagati zaupanje v malike

in ubežati zalezovanju nečistega duha.

 

Napolni srca otrok, mladine in odraslih

z milostjo Svetega Duha.

Vsem razsvetli razum, da bomo tvoje resnice spoznali,

omeči nam voljo, da jih bomo sprejeli

in vžgi nam ljubezen, da bomo po njih živeli.

 

To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.