+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

NEDELJA * 19.06.2005 * 12.  NAVADNA *  Deodat, opat * Romuald, redovnik

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Ano in Antona VREČKO in njuno družino

                        ……    za + Jožeta KANOVNIK                                                                                                maševala:  g. Janez B., Jože K.    

10.30 ……   za + Jožeta NEMEC, starše SENICA in delno družino

……   za + Cvetka PAVLINC

za + Franca BRUS (obl.)                                                           maševala:  g. Janez B., Janez B., Jože K

15.00  ……   (VIMPERK) za + za + Štefanijo ŽELEZNIK

 

 

PONEDELJEK * 20.06.2005 * Silverij, papež  *  Florentina, devica * Adalbert, škof

 

 

07.00 ……   za + Alojza PERC in vse njegove

……   za + Alojza LUKNER (1.obl.)                                                                                            maševala:  g. Janez B., Jože K

 

 

TOREK * 21.06.2005 * ALOJZIJ GONZAGA (Vekoslav), redovnik *  Rajmund, škof

 

 

07.00 ……   za + Alojzijo ILOVAR in Žana EMERŠIČ

……   za + Franca JURENEC (obl.)                                                                                         maševala:  g. Janez B., Jože K

 

 

SREDA * 22.06.2005 * Pavlin iz Nole, škof *  Janez Fisher in Tomaž More, mučenca

 

 

07.00 ……   za + Ivana VODOVNIK in vse VODOVNIKOVE

……   za + Terezijo KAJTNA in sina Mihaela (obl.)                                 maševala:  g. Janez B., Jože K

 

 

ČETRTEK * 23.06.2005 * Jožef Cafasso, redovnik *  Edeltruda, opatinja

 

 

19.00 ……   za + Ano, Pavlo in starše SOLAR

……   za + Anico VASLE (obl.)                                                                                  maševala:  g. Janez B., Jože K

 

 

PETEK * 24.06.2005 * ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA *  Rumold, mučenec  --- kres

 

 

19.00 ……   za + Radota TROBINA in vse HRIBERŠEKOVE

……   za + Alojzijo KORES in Žana MLAKAR                                      maševala:  g. Janez B., Jože K

 

 

SOBOTA * 25.06.2005 * Viljem iz Vercellija, opat *  DAN  DRŽAVNOSTI

 

 

19.00 ……   za + Minko in Ladka KOŠEC ter Janka KOTNIK

……   za + Pavlo KELHER (1.obl.), Antona in starše    

……   za + Georga GROSS (30.dan)                                                 maševala:  g. Janez B., Janez B., Jože K

 

 

NEDELJA * 26.06.2005 * 13.  NAVADNA *  Vigilij (Stojan), škof * Janez in Pavel, muč.

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Alenko KAČ (1.obl.)

10.30 ……   za + Jožico TAVČER (1.obl.) in družino TAVČER

……   za + Pavlo in Antona BAŠIČ

……   za + Ivanko VAŠL                                                                        maševala:  g. Janez B., Janez B., Jože K