+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

NEDELJA * 03.07.2005 * 14.  NAVADNA – IZSELJENSKA NEDELJA *  Tomaž, apostol         1

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

10.00 ……   za + Ivana (obl.) in Ivanko ter Stanka SATLER

……   za + Franca VODEB

……   za + Gvida JELEN                                                                     maševala:  g. Janez B., Janez B., Jože K

 

 

PONEDELJEK * 04.07.2005 * Urh (Uroš), škof  * Elizabeta Portugalska, kraljica       

 

 

07.00 ……   za + Antona, Alojzijo in Stanka KOTNIK

……   za + Rozalijo KRAJNC (obl.) in vse njene                                      maševala:  g. Janez B., Jože K

 

 

TOREK * 05.07.2005 * Ciril in Metod, slov. apostola, sozavetnika Evrope, zavetnika nadškofije, drugotna z. Mb š.

 

 

07.00 ……   za 2 + Cirila PRAPROTNIK in Frančiško

……   za + Ljudmilo HOJNIK (obl.)                                                                maševala:  g. Janez B., Jože K

 

 

SREDA * 06.07.2005 * Marija Goretti, mučenka * Izaija, prerok * Bogomila, spokornica       

 

 

07.00 ……   za + Ožbalta in Frančiško DROBNAK, vse DROBNAKOVE

                        za + Marijo JOŠOVC                                                                                 maševala:  g. Janez B., Jože K

 

 

ČETRTEK * 07.07.2005 * Vilibald, škof * Odo Španski, škof * Edilburga, opatinja       

 

 

19.00 ……   za + Rastislava SLOKAR (obl.)

……   za + Draga PFEIFER (obl.)

……   za + starše DANKOVC                                                                       maševala:  g. Janez B., Janez B., Jože K

 

 

PETEK * 08.07.2005 * Gregor Grassi, škof, mučenec * Kilijan, škof * Anton Fantosati, škof  

    

 

19.00 ……   za + Roka SVATINA (1. obl.)

……   za 2 + Franca JELEN

……   za + Milko ČMAK                                                                                         maševala:  g. Janez B., Janez B., Jože K

 

 

SOBOTA * 09.07.2005 * Avguštin in drugi kitajski muč. * Hadrijan II., papež  

    

 

19.15 ……   za + Marijo in vse + STROPNIKOVE

……   za vse + KAČEVE                                                                                                                  maševala:  g. Janez B., Jože K

 

 

NEDELJA * 10.07.2005 * 15.  NAVADNA *  Amalija (Ljubica), redovnica     

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

10.00 ……   za + Marijo (obl.) in Ljudmilo JANČIČ ter Vinka FLORJANČIČ

……   za + Ivana (obl.) in Tilčko ŽOLNIR

……   za + Štefanijo KAČ (obl.)                                         maševala:  g. Janez B., Janez B., Jože K

 

15.00 ……   (VIMPERK)  za + Ivana ŽVEGLER, Mitja PETKOVŠEK, vse VASLETOVE