+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

NEDELJA * 11.09.2005 * 24.  NAVADNA *  Prot in Hijacint, mučenca

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Štefko ŽELEZNIK, Štefko VASLE in Nejčija (obl.)

……   za + Romea TAVČER ter Marijo in Vinka                                    

……   za + Ivana OŽIR (obl.)                                                                                                maševala:  g. Janez B., Janez B., Jože K.

10.30 ……   (GORA OLJKA)  za + Alojzijo DEŽELAK             

            ……   za + Antonijo in Matevža MAZE                            maševala:  g. Franc K., Janez B., Jože K.

……   za + Jožeta, Marijo, Jerneja JEŽOVNIK in vse + STANOVŠKOVE

 

 

PONEDELJEK * 12.09.2005 * Tacijan (Tihomil), muč. * Marijino ime * Gvido, cerkovnik

 

 

07.00 ……   za + Ano in Antona KUHAR

 

 

TOREK * 13.09.2005 * Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj * Amat (Ljubo), opat

    

 

07.00 ……   za + Branka VEBER (30.dan)

                        ……   za + Franca ŽAGAR (7.dan)                                                            maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

SREDA * 14.09.2005 * Povišanje sv. Križa * Notburga, devica * Albert, škof

        

 

07.00 ……   za + Vincenca HRIBERNIK

……   za + Ivanko ROJŠEK

……   v dober namen                                                                         maševala:  g. Janez B., Janez B., Jože K.

 

 

ČETRTEK * 15.09.2005 * Žalostna Mati Božja (Dolores) * Melita, mučenka * Roland, puščavnik

    

 

 

19.00 ……   za + Franca JELEN (1.obl.) in očeta Franca

                                               za + Marijo (obl.) in Anico VAŠL                                                   maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

PETEK * 16.09.2005 * Kornelij, papež, in Ciprijan, škofa, mučenca *  Melita, mučenka * Ljudmila, kneginja

        

 

19.00 ……   za + Alojza in Ljudmilo HOJNIK

                               ……   za + Cecilijo RAKUN in Cvetka                                                                           maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

SOBOTA * 17.09.2005 * Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj * Hildegarda, redovnica   -----  KVATRE

 

 

19.00 ……   za + Jožeta in Faniko ZAGORIČNIK (obl.)

                                               ……   za + Marijo VIDMAJER (obl.)

……   za + Roka SVATINA                                                                                                   maševala:  g. Janez B., Janez B., Jože K.

 

 

NEDELJA * 18.09.2005 * 25.  NAVADNA *  Jožef Kupertinski, duhovnik

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Petra PUNGARTNIK (obl.), vnuka, vse ŠPRONGOVE

……   za + Milana TERGLAV (obl.)                                                                                         maševala:  g. Janez B., Jože K.

10.30 ……   za + Ano VOŠNJAK in Antona SVETKO 

            ……   za + Emo MRAMOR (obl.)                                                             maševala:  g. Janez B., Jože K.