+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

                                              

 

 

NEDELJA * 02.10.2005 * 27.  NAVADNA – ROŽNOVENSKA         *** PRVA NEDELJA

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Mihaela (obl.), Kristino in Franca GRADIČ

……   za + Stanka SATLER (obl.) in vse + sorodnike     maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

10.30 ……   (GORA OLJKA)  za + Marijo (obl.) in Franca VRABIČ 

            ……   za + Maksa, Frančiško in Branko ZABUKOVNIK                   m.:  g. Janez B., Jože K.

 

 

PONEDELJEK * 03.10.2005 * Frančišek Borgia, redovnik * Evald, mučenec * Gerard, opat

 

 

07.00 ……   za + Heleno KLINC

 

 

TOREK * 04.10.2005 * Frančišek Asiški, red. ustanovitelj * Petronij, škof * Ajmard, opat

    

 

07.00 ……   za + Frančiško in Ano ŽURBI

……   za + Franca OTOREPEC                                                 maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

SREDA * 05.10.2005 * Marija Favstina, redovnica * Apolinarij, škof * Flora (Cvetka), devica

 

 

09.00 ……   za + Barbaro in Franca KOŠEC

……   za + Franca ŠVAJGER                                                                 maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

ČETRTEK * 06.10.2005 * Bruno, ustavovitelj kartuzijanov * Fides (Vera), muč.     *** PRVI ČETRTEK

    

 

 

18.00 ……   za + Franca ŽAGAR (30.dan)

……   za + Leopolda RANČIGAJ                                                          maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

                               ……   po maši: izpostavitev Najsvetejšega in molitvena ura za duhovne poklice

 

 

PETEK * 07.10.2005 * Rožnovenska Mati božja * Sergij, mučenec * Marko I., papež                 *** PRVI PETEK

    

 

17.30 ……   izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, litanije, blagoslov

18.00 ……   za + Vikija BELOGLAVC ml.

                        ……   v čast Srcu Jezusovemu                                                                maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

SOBOTA * 08.10.2005 * Benedikta, mučenka * Pelagija, mučenka * Tajda, spok.   *** PRVA SOBOTA

 

 

18.00 ……   za + Barbaro TERGLAV (obl.) in sorodnike

……   za + Bogdana BIZJAK in vse BAJHTOVE                               maševala:  g. Janez B., Jože K.

                               ……   po maši: izpostavitev Najsvetejšega in molitev za birmance

 

 

NEDELJA * 09.10.2005 * 28.  NAVADNA * Dionizij in tovariši, mučenci  

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Ano (obl.) in Jakoba UDRIH, Ivana in Marijo JELEN

……   za + Terezijo OGRAJENŠEK                                                      maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

10.30 ……   za + Franca JELOVŠEK in vse OŽETOVE 

            ……   za + Ladka KOLENC                                                        maševala:  g. Janez B., Jože K.