+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

                                              

 

 

NEDELJA * 06.11.2005 * 32.  NAVADNA – ZAHVALNA * Lenart (Narte),                   - PRVA

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

 

09.00 ……   za + Jožico ČMAK

 

10.30 ……   (GORA OLJKA)  za + družini ZAGORŠEK, KOVAČEC

 

 

PONEDELJEK * 07.11.2005 * Ernest, opat * Engelbert, škof * Obl.posvetitve koprske stonice

 

 

07.00 ……   za + Marijo TERGLAV (1.obl.)

                ……   za + Ivanko VAŠL (7.dan)                                                    maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

TOREK * 08.11.2005 * Gotfrid (Bogomir), škof * Deodat (Bogdan), škof * Janez Dun Scot, teolog

 

 

07.00 ……   za + Vinka VIDMAJER (obl.)

 

 

SREDA * 09.11.2005 * Posvetitev lateranske bazilike * Ursin, škof * Teodor (Božidar, Darko). mučenec

 

 

07.00 ……   za + Franca ŽAGAR

                        ……   za vse + ANDREJČEVE                                                   maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

ČETRTEK * 10.11.2005 * Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj * Andrej Avellinski, duhovnik

 

 

17.00 ……   za + Mirka in vse ostale ZAGORIČNIKOVE

 

 

PETEK * 11.11.2005 * Martin iz Toursa (Davorin), škof * Menas, puščavnik * Teodor Studit, opat

 

 

17.00 ……   za + Antona in Marijo SMREKAR (obl.)

            ……   za + Srečka ŠPINDLER (1.obl.)                                          maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

SOBOTA * 12.11.2005 * Jozafat, škof, mučenec * Emilijan (Milan), spokornik * Kunibert, škof

        

 

17.00 ……   za + Pavla in Marijo PRISLAN

 

 

NEDELJA * 13.11.2005 * 33.  NAVADNA * Stanislav Kostka, redovnik * Didak, redovnik

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

 

09.00 ……   za + Mirka in Faniko PAVIČ

            ……   za + Mirka FAJDIGA (obl.)                                               maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

10.30 ……   za + Leopolda RANČIGAJ

            ……   za + Vincenca HRIBERNIK                                            maševala:  g. Janez B., Jože K.

15.00 ……   (VIMPERK)  za + Štefanijo ŽELEZNIK