+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

NEDELJA * 11.12.2005 * 3. ADVENTNA * Damaz I., papež * Sabin, škof

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

 

09.00 ……   za + Zoro ŠUSTER (30.dan)

 

10.30 ……   za + Ivana (obl.), Jožefo in Ivanko ROJŠEK

            ……   za + Silvijo ANTLOGA (obl.)                                            maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

PONEDELJEK * 12.12.2005 * Epimah in Aleksander, muč. * Tomaž Londonski, muč. 

  

 

07.00 ……   za + Ano SREBOČAN (obl.) in Antona

                        za + DERČEVE                                                                                                                                    maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

 

TOREK * 13.12.2005 * Lucija, devica, muč. * Otilija (Tilka), opatinja * Janez Marinoni, redovnik

        

 

07.00 ……   za + Marijo RAZBORNIK (obl.)

 

 

SREDA * 14.12.2005 * Janez od Križa, duhovnik, cer.učitelj * Marija Frančiška Aachenska

  

 

07.00 ……   za + Vincenca HRIBERNIK

 

   

ČETRTEK * 15.12.2005 * Marija di Rosa, redovnica * Marin, opat * Pavel, opat

  

 

17.00 ……   za + Frančiško (obl.) in Antona VAŠL

                        za + Karla ZAVRŠNIK (30.dan)                                                                                    maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

   

PETEK * 16.12.2005 * BOŽIČNA DEVETDNEVNICA * David, kralj * Adelhajda (Adela), cesarica             

  

 

17.00 ……   za + Štefanijo in Franca FUŽIR

……   za + Alojza JONA                                                              maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

SOBOTA * 17.12.2005 * BOŽIČNA DEVETDNEVNICA * Lazar iz Betanije * Vivina, opatinja     

  

 

07.00 ……   za + Alojza ŠUSTER

17.00 ……   za + Ivana LOKAN, Jožeta, Angelo GOVEDIČ, Ivana, Kristino KAČ

            ……   za + Ferda KOČEVAR                                                      maševala: g. Janez B., Jože K.

 

KVATRE 

 

 

NEDELJA * 18.12.2005 * 4. ADVENTNA * BOŽIČNA DEVETDNEVNICA *  Vunibald, opat

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

 

09.00 ……   za + Franca ROVŠNIK in starše

            ……   za + Cvetka (obl.) in Cecilijo RAKUN                             maševala: g. Janez B., Jože K.

 

10.30 ……   za + Bernarda in Antonijo PIREC in starše GALJOT

            ……   za + Jožeta in Štefanijo KAČ                                           maševala: g. Janez B., Jože K.