+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 NEDELJA * 25.12.2005 * BOŽIČ – Gospodovo rojstvo * Anastazija, muč.* Evgenija, muč.

 

 

09.00 ……   za + Jelico TERGLAV (obl.), 2 Petra, vse ŠPRONGOVE

 

10.30 ……   za + Marjeto in Martina GERM

            ……   za + Branka PFEIFER (obl.)                                             maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

PONEDELJEK * 26.12.2005 * Štefan, mučenec * Zosim, papež *  dan samostojnosti

        

 

07.00 ……   za + Izidorja, Antona, Ano KUHAR, Ivana, Jožefo DELOPST

10.30 ……   za + Minko KOŠEC in Janka KOTNIK (obl.)

                ……   za + Štefko GLAVNIK                                                             maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

                                              

TOREK * 27.12.2005 * Janez, apostol, evangelist * Fabiola, spokornica * Rudger, opat

 

 

07.00 ……   za + Antona, Marijo CIZEJ, Jožefo ZBIČAJNIK, Marijo HOSTNIK

            ……   za + Ivana in Marijo CVENK (obl.)

                        za + Ano KOLENC (7.dan)                                                     maševala:  g. Janez B., Srečko R.,  Jože K.

 

 

 

SREDA * 28.12.2005 * Nedolžni otroci * Teodor Graptus, mučenec * Antonij Lerinski, menih

        

 

07.00 ……   za + Franca (obl.) in Silva OŽIR

            ……   za + Vinka VIDMAJER                                                     maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

                                              

ČETRTEK * 29.12.2005 * Tomaž Becket, škof, mučenec * David, kralj

 

 

17.00 ……   za + Ivana (obl.) in Marijo HLAČAR               

za + Davida VELEPIČ

za + Karla VASLE (8.dan)                                                                                maševala:  g. Janez B., Srečko R.,  Jože K.

 

 

                                              

PETEK * 30.12.2005 * Sveta družina * Roger, škof * Sabin Spoletski, mučenec

 

 

17.00 ……   za + Gizelo in Adolfa POLANC

……   za + Ivanko KRESNIK (obl.)

……   za + Vido HLEP                                                                                         maševala:  g. Janez B., Srečko R.,  Jože K..

 

   

                                              

SOBOTA * 31.12.2005 * Silvester (Silvo), papež * Melanija, opatinja * Pinijan, Melanijin mož

 

 

17.00 ……   za vse + polzelske duhovnike

            ……   za + Betko JUHART                                                         maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

NEDELJA * 01.01.2006 * Marija, sveta Božja mati * Fulgencij (Zuran), škof * Novo leto * dan miru

 

09.00 ……   za + Maksa in Marijo VASLE

……   za + Franca KOLAR (10. obl.)                                             maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……   za + Antonijo OŽIR (30.dan)