+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 NEDELJA * 01.01.2006 * Marija, sveta Božja mati * Fulgencij, škof * Novo leto * dan miru         (1)

 

 

09.00 ……   za + Maksa in Marijo VASLE

……   za + Franca KOLAR (10. obl.)                                             maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……   za + Antonijo OŽIR (30.dan)

 

 

                                              

PONEDELJEK * 02.01.2006 * Bazilij Veliki, škof, c. . * Gregor Nacianški, škof, c. .

 

 

 

07.00 ……   za + Vikija BELOGLAVC (ml.)

 

 

                                              

TOREK * 03.01.2006 * Ime Jezusovo * Genovefa Pariška, devica * Meliton, menih

 

 

07.00 ……   za + Ano (obl.) in Olgo PREŠIČEK ter Jožeta NOVAK

            ……   za + Antona-Zvonka FLORJANC (obl.)

                        za + Yanny KRALJ                                                                          maševali:  g. Janez B., Janez B.,  Jože K.

 

 

                                              

SREDA * 04.01.2006 * Angela Folinjska, redovnica * Rigobert, opat * Elizabeta, redovnica

 

 

07.00 ……   za 2 + Franca in Marijo JOŠOVC

 

 

                                              

ČETRTEK * 05.01.2006 * Emilijana, devica * Rogerij, redovnik * Janez Nepomuk Heumann, škof (1)

 

 

 

17.00 ……   za + Ano PERNE (obl.)                   

za + Ivana NOVAK                                                                                                  maševala:  g. Janez B., Jože K.

po maši …...   izpostavitev Najsvetejšega, molitev za duhovne poklice

 

 

                                              

PETEK * 06.01.2006 * Gospodovo razglašenje * Sveti trije kralji: Gašper, Melhior (Miha), Boltežar       (1)

 

 

  06.30             ……   izpostavitev Najsvetejšega, češčenje, spoved, litanije, blagoslov

07.00 ……   v čast Srcu Jezusovemu

10.30 ……   za + Ivana-Žana EMERŠIČ (1.obl.)

  16.30             ……    izpostavitev Najsvetejšega, češčenje, spoved, litanije, blagoslov

17.00 ……   za + Marijo (obl.) in Antona SAMEC

 

   

                                              

SOBOTA * 07.01.2006 * Rajmund Penjaforski, duhovnik * Lucijan, mučenec * Valentin, škof                             (1)

 

 

17.00 ……   za + Ivanko ZAGORIČNIK in vse + ZAGORIČNIKOVE

            ……   za + Viktorja BOŽIČ (obl.)

            ……   za + Albina TERČAK                                               maševali: g. Janez B., Janez B., Jože K.

po maši …...   izpostavitev Najsvetejšega, molitev za birmance

 

 

NEDELJA * 08.01.2006 * JEZUSOV KRST * Severin Noriški, opat * Erhard, škof * Jurij iz Hozibe

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Danijela in Dominika ŽGANK

……   za + Vikija BELOGLAVC ml.                                        maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……   za + Tilčko (obl.) in Ivana ŽOLNIR

……   za + Ivanko in Franca DROBEŽ                         maševala: g. Janez B., Jože K.