+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 NEDELJA * 08.01.2006 * JEZUSOV KRST * Severin Noriški, opat * Erhard, škof * Jurij iz Hozibe

 

  

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Danijela in Dominika ŽGANK

……   za + Vikija BELOGLAVC ml.                                        maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……   za + Tilčko (obl.) in Ivana ŽOLNIR

……   za + Ivanko in Franca DROBEŽ                         maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

                                              

PONEDELJEK * 09.01.2006 * Julijan, mučenec * Hadrijan, opat * Aleksija, redovnica

 

 

07.00 ……   za + Avgusta in Frančiško ter vse + JUŽNOVE

 

  

                                              

TOREK * 10.01.2006 * Gregor Niški, škof, c. . * Viljem, škof * Agaton, papež

 

 

07.00 ……   za + Karla ZAVRŠNIK.                                                             maševal: g. Janez B.

 

 

                                              

SREDA * 11.01.2006 * Pavlin Oglejski, škof  * Teodozij, opat * Salvij, mučenec

 

 

07.00 ……   v dober namen                                                                            maševal: g. Janez B.

 

  

                                              

ČETRTEK * 12.01.2006 * Tatjana (Tanja), mučenka * Aelfred, opat * Arkadij, mučenec

 

 

17.00 ……   za + Slavko TANŠEK (obl.)            

za + Olgo REPNIK                                                                                                maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

PETEK * 13.01.2006 * Radovan (Hilarij), škof, c. . * Veronika Milanska, devica * Gotfrid, redovnik

 

                                                          

17.00 ……   za + Franca JELOVŠEK in vse OŽETOVE

            ……   za + Pavlo VOLK (obl.)                                                                                                             maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

SOBOTA * 14.01.2006 * Feliks Nolanski, duhovnik * Sava, škof  * Malahija, prerok

 

 

 17.00 ……   za + Alojzijo KORES in Marijo

            ……   za + Gabrijela HABJAN (obl.)                                                                                     maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

NEDELJA * 15.01.2006 * 2. NAVADNA * Maver, opat * Pavel, puščavnik; Habakuk, prerok

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za 2 + Antona in Julijano SVETKO

10.30 ……   za + Frančko FON (obl.)

……   za + Steva MILČIČ                                                 maševala: g. Janez B., Jože K.