+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

   

                                              

NEDELJA * 05.02.2006 * 5. NAVADNA * Agata, dev., muč. * Ingenuin, škof         PRVA NEDELJA

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Štefko, Štefana in Stanka VASLE

                        za + Maksa TURNŠEK (obl.)                                                                                           maševala:  g. Janez B., Jože K.

10.30 ……   za + Franca in Frančiško ŽOLNIR

……   za + Ivana PADER (obl.)                                                                                           maševala: g. Janez B., Jože K.        

 

 

PONEDELJEK * 06.02.2006 * Pavel Miki in japonski mučenci * Ljubo (Amand), škof

        

 

 07.00 ……   za + Franca, Frančiško in Angelo JELEN

 

   

                                              

TOREK * 07.02.2006 * Rihard, kralj * Adavk, mučenec * Nivard, redovnik

 

 

07.00 ……   za + Karla ZAVRŠNIK

            ……   za + Alberta PARFANT (7.dan)                                                                       maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

SREDA * 08.02.2006 * Hieronim Emilijani, red. * Juvencij, škof *  Prešernov dan – d.p.

 

 

07.00 ……   za + Ivanko VAŠL iz Ločice

……   za + Franca KRALJ (7.dan)                                                                                    maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

ČETRTEK * 09.02.2006 * Apolonija (Polona), mučenka * Nikefor, mučenec * Sabin, škof

                                                          

17.00 ……   za + Ivanko VAŠL in Frančiško KUNST

            ……   za + Apolonijo ČRETNIK

            ……   za + Martina KLINC (7.dan)                                                                        maševali:  g. Janez B.,Drago S., Jože K.

 

  

                                              

PETEK * 10.02.2006 * Sholastika, redovnica * Vilko (Viljem), puščavnik * Austreberta, opatinja

 

 

17.00 ……   za + Majdo SPIESEN in vse + ŠPACAPANOVE

……   za + Antonijo (obl.) in Jožeta ROVŠNIK                           maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

  

                                              

SOBOTA * 11.02.2006 * Lurška Mati božja – svetovni dan bolnikov

 

 

17.00 ……   za + Andreja (obl.) in Rozalijo KORBER

……   za + Marijo HRUŠOVAR                                                             maševala:  g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

NEDELJA * 12.02.2006 * 6. NAVADNA * Humberlina, redovnica *    1. dan češčenja SRT na Polzeli

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Alenko KAČ in Franca DERČA

                        za + Rudolfa JAZBEC                                                                                                     maševala:  g. Janez B., Jože K.

10.30 ……   za + Terezijo in Avgusta HROPOT

……   za + Ludvika JERŠIČ (obl.)                                                                           maševala: g. Janez B., Jože K.