+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

   

NEDELJA * 05.03.2006 * 1. postna nedelja * Janez Jožef od Križa, redovnik         *PRVA*

  

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

09.00 ……    za + Marijo in Albina TERČAK (obl.)

10.30 ……    za + Jožeta in Alojza VASLE

……   za + Maksa KRESNIK

……   za + Majo MOŽINA (ob pogrebu)                         maševali: g. Janez B., pater J., Jože K

 

 

   

PONEDELJEK * 06.03.2006 * Fridolin, opat * Nika (Koleta), red. * Marcijan, muč.

  

 

07.00 ……    za + Ljudmilo in Edvarda LAH

……   za + Matildo TURNŠEK (obl.)                                             maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

   

TOREK * 07.03.2006 * Perpetua, mučenka * Felicita, mučenka * Terezija Redi, red.           

  

 

07.00 ……    za + Marijo JOŠOVC in Anico MAROVT

         ……   za + Tilčko TURNŠEK                                                        maševala: g. Janez B., Jože K.

16.30 ……    za + Antona ZUPANC (pogrebna)

 

 

   

SREDA * 08.03.2006 * Janez od Boga, red. u. * Vincencij Kadlubek, š. * Beata, muč.           

  

 

 06.30 ……    pobožnost križevega pota

07.00 ……    za + Marijo in Martina STEINER

……   za + Ivanko in Franca ČMAK                                          maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

   

ČETRTEK * 09.03.2006 * Frančiška Rimska, redovnica * Pacijan, škof     

  

 

17.00 ……    za + Ano in rodbino PODLUNŠEK

         ……   za + Mirka in Faniko PAVIČ

         ……   za + Ano BIZJAK (30.dan)                          maševali: g. Janez B., pater J., Jože K.

 

 

   

PETEK * 10.03.2006 * 40 mučencev iz Armenije * Simplicij, papež * Makarij Jeruzalemski

  

 

 16.30 ……    pobožnost križevega pota

17.00 ……    za + Franca URATNIK (obl.) in Angelo ter Jožeta

         ……   za + Adolfa VOLASKO (obl.)                               maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

   

SOBOTA * 11.03.2006 * Konštantin, spokornik * Sofronij, škof * Benedikt, škof     + KVATRE

  

 

17.00 ……    za + Mihaela KOTNIK in Angelo VIDMAR (obl.)

         ……   za + Frančiško in Ivana DOBOVIČNIK

            ……   za + Ivana ČEDE (obl.)                                                         maševala: g. Janez B., pater J., Jože K.

po maši blagoslov z Najsvetejšim

 

 

   

NEDELJA * 12.03.2006 * 2. postna nedelja * Doroteja, mučenka * Inocenc I., papež

  

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

09.00 ……    za + Srečka TKALČEC in rodbino MALOPRAV

……   za 2 + Ivana in Elo ŽIVORTNIK                                                  maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……    za + Jožeta in Marijo ROJNIK

……   za + Anico LESKOŠEK

……   za + Majo MOŽINA (7.dan)                                     maševali: g. Janez B., pater J., Jože K.