+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

     

NEDELJA * 02.04.2006 * 5. postna, tiha nedelja *  Teodozija, mučenka

  

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

09.00 ……    za + Terezijo OGRAJENŠEK in sorodstvo STOJANOVŠEK

……   za + Izidorja KUHAR (obl.)                                                  maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……    za + Vinka HRIBERNIK, njegove, starše BOVHA, družino Angele ZAMAN

……   za + Martino TAVČER (7.dan)

……   za + Ano JELOVŠEK (7.dan)                              maševali: g. Janez B., pater J., Jože K.

 

 

   

PONEDELJEK * 03.04.2006 * Irena Solunska, mučenka * Sikst I., papež, mučenec      

  

 

07.00 ……    za + Ivana in Terezijo VOŠNJAK, družini VOŠNJAK-PEČOVNIK

 

 

   

TOREK * 04.04.2006 * Izidor Seviljski, škof, c.u. * Valerija, spokornica

  

 

07.00 ……    v dober namen

 

 

   

SREDA * 05.04.2006 * Vincenc Ferrer, duh. * Krescencija, red. * Julijana Lieška, red.

  

 

 06.30 ……    pobožnost križevega pota

07.00 ……    za + Zofijo JELEN (7.dan)

 

 

   

ČETRTEK * 06.04.2006 * Irenej Sirmijski, škof, mučenec * Filaret, menih                    PRVI

  

 

19.00 ……    za + Antona ZUPANC (30.dan)

         ……   za + Vlada SVETKO                                                             maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

   

PETEK * 07.04.2006 * Janez de la Salle, duhovnik * Aleksander, mučenec                     PRVI

  

 

 18.30 ……    pobožnost križevega pota

19.00 ……    za + Ivana in Jožefo HRIBERNIK, Jožico NOVAK, Franca GRADIČ

……   za + Marijo REPNIK

         ……   v čast Srcu Jezusovemu                                                                   maševala: g. Janez B., pater J., Jože K.

 

 

   

SOBOTA * 08.04.2006 * Valter, škof * Perpetij, škof * Julija Biliart, red.                                           PRVA

  

 

19.00 ……    za + Slavka TREFALT (obl.)

         ……   za + Marijo JELEN (obl.)                                                      maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

NEDELJA * 09.04.2006 * 6. postna, cvetna nedelja *  Tomaž Tolentinski

        

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

09.00 ……    za + Anico in Stanka DROLC, vse DROLČEVE

10.30 ……    za + Antona RAZGORŠEK (obl.) in Stanislava ŠMAJS

……   za + Maksa GERŠAK                                                          maševala: g. Janez B., Jože K.