+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

NEDELJA * 16.04.2006 * VELIKA NOČ *  Bernardka Lurška, redovnica

 

 

06.00 ……    vstajenjska procesija

……   (po procesiji)  za žive in rajne farane

09.00 ……    za + Apolonijo in Jožeta PEVNIK

         ……   za + Faniko JELEN (obl.) in Franca                                 maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……    za + Marijo RAKUN (30.dan)

……   za + Marijo KOČEVAR                                                        maševala: g. Janez B., Jože K.

      

 

                                              

PONEDELJEK * 17.04.2006 * VELIKONOČNI  *  Inocenc, škof  *  Robert, opat

 

 

07.00 ……    za + Ljudmilo in Jožeta KUHAR

……   za + Marijo JERŠIČ (obl.)                                                                 maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……    za + Rudija VIDMAJER in Terezijo PENIČ

         ……   za + Tomaža in Angelo ŠKOLNIK

         ……   za + Jožefo MEDENJAK (7.dan)                            maševala: g. Janez B., Jože R., Jože K.

15.00 ……    (VIMPERK)  za + Martina NABERŽNIK

 

 

                                              

TOREK * 18.04.2006 * v velikonočni osmini  *  Galdin, škof  * Apolonij, mučenec

 

 

07.00 ……    za + Rudija TURNŠEK

 

 

                                              

SREDA * 19.04.2006 * v velikonočni osmini * Leon IX., papež * Gerald, puščavnik

 

 

07.00 ……    za + Vojka SATLER (obl.) ter Amalijo in Mileka

         ……   za + Marijo, Janija, Pavla in Franca JELEN                       maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

                                              

ČETRTEK * 20.04.2006 * v velikonočni osmini  *  Hilda, devica * Teo (Teotim), škof

 

 

19.00 ……    za + Justino in Jožeta KOREN

         ……   za + Mihaela PLEVNIK (obl.)                                              maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

                                              

PETEK * 21.04.2006 * v velikonočni osmini  * Anzelm, škof, c.. * Anastazij Sinajski

 

 

19.00 ……    za + Mihaela MAURER (obl.)

……   za + Martina OŽIR (30.dan)                                                  maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

                                              

SOBOTA * 22.04.2006 * v velikonočni osmini  *  Aleksander Lyonski, muč. * Leonid, muč.

 

 

19.00 ……    za + Jožeta (obl.) in Antonijo ROVŠNIK

         ……   za + Martino TAVČER (30.dan)

         ……   za + Alojza BELAJ                                                              maševala: g. Janez B., Jože R., Jože K.

 

 

                                              

NEDELJA * 23.04.2006 * BELA – BOŽJEGA USMILJENJA  *  Jurij, mučenec

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

09.00 ……    za + Ano MALIS, Edvarda HROVAT, vse HROVATOVE, MALISOVE

         ……   za + Jožefo ROMIH (obl.)                                                     maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……    (GORA OLJKA)  za + Marjeto, Ferdinanda in Janeza GLAVNIK