+ + +                    MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

                                              

NEDELJA * 14.05.2006 * 5. VELIKONOČNA * Bonifacij, mučenec * Justina, mučenka

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

09.00 ……    za + Silva OŽIR (obl.) in Franca

……   v zahvalo za ljubezen božjo                                       maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……    za + Marijo, Stanka in 2 Franca SATLER

                   za + Kristino, Miha in Franca GRADIČ               maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

                                              

PONEDELJEK * 15.05.2006 * Zofija (Sonja), mučenka * Izidor, kmet * s. dan družine

 

 

 

07.00 ……    za + Zofko in Ivanko JELEN

17.30 ……    za + Borisa Mačkovšek (pogrebna)

19.00 ……    za + Jožeta FON

 

 

 

TOREK * 16.05.2006 * Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec * Andrej Bobola, red.

        

 

 

07.00 ……    za + Ivanko VODOVNIK in vse ostale

19.00 ……    za + Franca KRALJ

 

 

                                              

SREDA * 17.05.2006 * Jošt, spokornik * Paskal Bajlon, redovnik

 

 

 

07.00 ……    za + Jožefo PESKO

19.00 ……    za + Marijo TERGLAV, 2 Petra in vse ŠPRONGOVE

 

 

                                              

ČETRTEK * 18.05.2006 * Janez I., papež, mučenec * Erik (Oroslav), kralj

 

 

07.00 ……    za 2 + Jožeta in Marijo VAŠL ter Franca ČEBIN

19.00 ……    za + Alojza KRENKER

 

 

                                              

PETEK * 19.05.2006 * Urban, papež * Peter Celestin, papež * Ivan Bretonski, duhovnik

 

 

 

07.00 ……    v dober namen

19.00 ……    za + Štefanijo, Janeza ŽELEZNIK in Ivana, Marijo CAJHEN

 

 

                                              

SOBOTA * 20.05.2006 * Bernardin Sienski, duhovnik * Elfrida, redovnica   

 

 

 

07.00 ……    za + Vero SRNOVRŠNIK (obl.)

                   za + Matevža VOUK                                                 maševala: g. Janez B., Jože K.

19.00 ……    za + Izidoro ŽURBI ter Ano in Frančiško

                   za + Pavlo MARJETIČ (obl.)                                    maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

                                              

NEDELJA * 21.05.2006 * 6. VELIKONOČNA *  Teobald, škof * Serapij, opat

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

09.00 ……    za + Andreja in Nežko KOREN (obl.)

……   za + Antona SVETKO (obl.)                                         maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……    za + Štefanijo VASLE in vse + MAČEVE

                   za + družini KOŠEC, JUG                                     maševala: g. Janez B., Jože K.

16.00 ……    (CELJE)  za blagor nove škofije in vernike njenih 112 župnij