+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

                                              

NEDELJA * 21.05.2006 * 6. VELIKONOČNA *  Teobald, škof * Serapij, opat

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

09.00 ……    za + Andreja in Nežko KOREN (obl.)

……   za + Antona SVETKO (obl.)                                            maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……    za + Štefanijo VASLE in vse + MAČEVE

                   za + družini KOŠEC, JUG                                         maševala: g. Janez B., Jože K.

16.00 ……    (CELJE)  za blagor nove škofije in vernike njenih 112 župnij

 

 

                                              

PONEDELJEK * 22.05.2006 * Julija (Julka), mučenka * Emil (Milan)    1. prošnji dan

 

 

 

07.00 ……    za lepo vreme in dobro letino

za zdravje                                                                                                     maševala: g. Janez B., Jože K

19.00 ……    za + Borisa Mačkovšek (7.dan)

                   za + Martina OŽIR                                                                              maševala: g. Janez B., Jože K

 

 

                                              

TOREK * 23.05.2006 * Dezider (Željko), muč. * Leon Rostovski, škof     2. prošnji dan

 

 

 

07.00 ……    za + Terezijo KOLŠEK in Ivana

za lepo vreme in dobro letino                              maševala: g. Janez B., Jože K

19.00 ……    za + Antonijo MAUČEC

 

 

                                              

SREDA * 24.05.2006 * Marija Pomagaj * Dagmar, kraljica    3. prošnji dan

 

 

 

07.00 ……    za + Marijo in Jožefa RAZBORNIK

za lepo vreme in dobro letino                              maševala: g. Janez B., Jože K

19.00 ……    za + Ivana CVIKL

 

 

                                              

ČETRTEK * 25.05.2006 * GOSPODOV VNEBOHOD * Gregor VII., papež

 

 

07.00 ……    za + Karla ZAVRŠNIK

10.30 ……    za + Ano JELOVŠEK

19.00 ……    za + Ivana LOKAN

 

 

                                              

PETEK * 26.05.2006 * Filip Neri, duhovnik * Godon, opat * Lambert, škof

 

 

 

07.00 ……    za + Jožeta JEZERNIK ter Ivana in Antonijo ZUPAN

19.00 ……    za + Julijano TERGLAV in Zaliko STRNIŠA

 

 

                                              

SOBOTA * 27.05.2006 * Avguštin Canterburyjski, škof * Evtropij, škof * Julij, mučenec   

 

 

 

07.00 ……    za + Pavla (obl.) in Ano BIZJAK

19.00 ……    za + Radota TROBINA

 

 

                                              

NEDELJA * 28.05.2006 * 7. VELIKONOČNA *  German Pariški, škof   *  prvo obhajilo

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

10.00 ……    za prvoobhajance in njihove starše ter botre

za + Bernarda in Antonijo PIREC

                   za + Ivana DOBOVIČNIK                                              maševali: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.