+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDELJA * 06.08.2006 * JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI               PRVA

 

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

10.00 ……    za + Terezijo ROJŠEK (obl.) ter Franca in Jožeta

……   za + Alojza in Jožeta VASLE                                    maševala: g. Janez B., Jože K

 

 

   

                                              

PONEDELJEK * 07.08.2006 * Sikst II., papež, mučenec * Kajetan, duhovnik

 

 

 

07.00 ……    za + SLOPNIKOVE in LOKANOVE

         ……   za + Lucijo SEVER (7.dan)                                                       maševala: g. Janez B., Jože K

 

 

 

 

TOREK * 08.08.2006 * Dominik, ustanov. dominikancev * Krescencijan, muč.

 

 

 

 

07.00 ……    za zdravje

16.30 ……    za + Cecilijo ŠTIGLIC (pogrebna)

 

 

 

 

SREDA * 09.08.2006 * Terezija Benedikta od Križa (Edith Stain), sozav. EU

        

 

 

07.00 ……    za + Vilija URANJEK (obl.) in njegove starše

 

 

 

 

ČETRTEK * 10.08.2006 * Lovrenc, diakon, muč. * Asterija (Zvezdana), muč.

        

 

 

19.00 ……    za + Franca TURNŠEK (1.obl.) in vse ANŽELAKOVE

 

 

 

 

PETEK * 11.08.2006 * Klara (Jasna), devica * Ekvicij, opat * Suzana, mučenka

 

 

 

 

19.00 ……    za + Branka VEBER (1.obl.)

         ……   v dober namen                                                              maševala: g. Janez B., Jože K

 

 

   

                                              

SOBOTA * 12.08.2006 * Ivana Šantalska, redovnica * Inocenc XI., papež

 

 

 

19.00 ……   za 2 + Ivana TAMŠE

 

 

   

                                              

NEDELJA * 13.08.2006 * 19. NAVADNA * Poncijan, papež, mučenec

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

10.00 ……    za + Romea TAVČER (obl.) in Ivana PERGER

……   za + duhovnika Ivana IFKO                                      maševala: g. Janez B., Jože K