+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                              

NEDELJA * 13.08.2006 * 19. NAVADNA * Poncijan, papež, mučenec

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

10.00 ……    za + Romea TAVČER (obl.) in Ivana PERGER

……   za + duhovnika Ivana IFKO                                      maševala: g. Janez B., Jože K

 

 

 

PONEDELJEK * 14.08.2006 * Maksimiljan Kolbe, muč. * Evzebij, duh.

        

 

 

07.00 ……    za + Ivana JAZBEC in Ivana BAŠIČ

19.30 ……    (PETROVČE)   v zahvalo Materi Božji

 

 

 

TOREK * 15.08.2006 * MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren

 

 

 

 

07.00 ……    za + Ano JELOVŠEK

10.30 ……    za + Marijo, Franca STROPNIK in Alojzijo JUG

                   za + Cecilijo (obl.) in Marijo RAKUN                        maševala: g. Janez B., Jože K

19.00 ……    za + Marijo SERDONER (obl.)

 

 

 

SREDA * 16.08.2006 * Rok, spokornik * Štefan Ogrski, kralj * Lovrenc, pušč.

 

 

 

 

07.00 ……    za + Antona in Frančiško VAŠL

                   za zdravje                                                                       maševala: g. Janez B., Jože K

 

   

                                              

ČETRTEK * 17.08.2006 * Evzebij, papež * Liberat, muč. * Klara od Križa, red.

 

 

 

10.00 ……    (GORA OLJKA)  po namenu romarjev

19.00 ……    za + Jožeta in Ivanko KAČ

         ……   za + Zdravka MIKEK (30.dan)

            ……   za + Cecilijo ŠTIGLIC (8.dan)                              maševali: g. Janez B., Ivan Š., Jože K

 

   

                                              

PETEK * 18.08.2006 * Helena (Alenka), cesarica * Rajnald, škof * Manes, red.

 

 

 

19.00 ……    za + Antonijo TURNŠEK (30.dan)

         ……   za + Alojzijo KORES                                                    maševala: g. Janez B., Jože K

 

   

                                              

SOBOTA * 19.08.2006 * Janez Eudes, duhovnik * Boleslav, mučenec

 

 

 

19.00 ……   za + Ludvika CIZEJ (obl.)

         ……   za vse + HLAČARJEVE

                ……   za vse + DRINJAKOVE                                      maševali: g. Janez B., Ivan Š., Jože K

 

   

                                              

NEDELJA * 20.08.2006 * 20. NAVADNA * Bernard, opat, c.u. * Samo, prerok

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

10.00 ……    za + Janeza, Štefanijo ŽELEZNIK; Ivana, Marijo CAJHEN

……   za + Leopolda RANČIGAJ (obl.)                                 maševala: g. Janez B., Jože K