+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                              

NEDELJA * 20.08.2006 * 20. NAVADNA * Bernard, opat, c.u. * Samo, prerok

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

10.00 ……    za + Janeza, Štefanijo ŽELEZNIK; Ivana, Marijo CAJHEN

……   za + Leopolda RANČIGAJ (obl.)                                 maševala: g. Janez B., Jože K

 

 

 

PONEDELJEK * 21.08.2006 * Pij X., papež * Zdenko (Sidonij), škof

 

 

 

 

                        v župnijski cerkvi ni maše

17.00 ……    V ŠENEKU

 

 

 

TOREK * 22.08.2006 * Devica Marija Kraljica * Timotej Rimski in tov. mučenci

 

 

 

 

                        v župnijski cerkvi ni maše

17.00 ……    V ŠENEKU

 

   

                                              

SREDA * 23.08.2006 * Roza iz Lime, devica * Timotej Galski, mučenec

 

 

 

                        v župnijski cerkvi ni maše

17.00 ……    V ŠENEKU

 

 

 

ČETRTEK * 24.08.2006 * Jernej (Natanael), apostol * Avrea (Zlata), mučenka

        

 

 

19.00 ……   za + Jožeta in Angelo GOVEDIČ

……   za + Alojzijo in Karla VASLE                                 maševala: g. Srečko R., Janez B.

 

   

                                              

PETEK * 25.08.2006 * Ludvik IX, Francoski kralj * Jožef Kalasanc, duh.

 

 

 

19.00 ……   za + Slavico in Antona PLANINŠEC

……   za + Karla ZAVRŠNIK                                              maševala: g. Srečko R., Janez B.

 

   

                                              

SOBOTA * 26.08.2006 * Zefirin, papež * Ivana Bichier, red. ustanovitelj

 

 

 

10.00 ……    (SV. KRIŽ NAD BELIMI VODAMI - romarska)  

v zahvalo za požrtvovalnost župnijskih sodelavcev

19.00 ……    za + Karla PODVRŠNIK (1. obl.)

……   za + Lucijo SEVER (30.dan)                                         maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

NEDELJA * 27.08.2006 * 21. NAVADNA * Monika, mati sv. Avguština

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

10.00 ……    za + Antona LESKOŠEK, Ivana, Antonijo ZUPAN, Marijo HOLCER

……   za + Ivanko (obl.), Ivana in Jožefo ROJŠEK          maševala: g. Janez B., Jože K.