+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                              

NEDELJA * 10.09.2006 * 23. NAVADNA * Nikolaj Tolentinski, spokornik

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

10.00 ……    po namenu ob začetku veroučnega leta in v zahvalo za 1 sv. obhajilo

……   za + Romea TAVČER                                                      maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

                                              

PONEDELJEK * 11.09.2006 * Gvido, spokornik * Helga, spokornica

 

 

 

07.00 ……   za + Rudija VIDMAJER

         ……   za zdravje                                                                        maševala: g. Janez B., Jože K.

 

  

                                              

TOREK * 12.09.2006 * Tacijan (Tihomil), mučenec * Marijino ime

 

 

 

07.00 ……   za + Vincenca HRIBERNIK in sorodnike

 

 

 

SREDA * 13.09.2006 * Janez Zlatousti, škof, c.u. * Ljubo, (Amat), opat

 

 

 

 

07.00 ……   za + Angelo in starše NOVAK

 

 

 

ČETRTEK * 14.09.2006 * Povišanje sv. Križa * Notburga, devica

        

 

 

19.00 ……   za + Štefko ŽELEZNIK, Štefko VASLE in Jerneja

         ……   za + Franca in Faniko JELEN                                              maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

PETEK * 15.09.2006 * Žalostna Mati Božja (Dolores) * Melita, mučenka

 

 

 

 

19.00 ……   za + Miro ŽOHAR in Konrada GRADIČ

……   za + Marico ŠKOFLEK (1.obl.)

……   za + Marijo RAKUN                                             maševala: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.

 

 

 

SOBOTA * 16.09.2006 * Kornelij, pp., muč.* Ciprijan, škof, muč. * Ljudmila

        

 

 

19.00 ……    za + starše OKORN ter brate in sestre

……   za + Marijo in Anico VAŠL                                      maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

NEDELJA * 17.09.2006 * 24. NAVADNA * Robert Bellarmino, škof, c.u.

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

09.00 ……    za blagoslov, zdravje in srečo lovcev LD Polzela

……   za + Ladka KOLENC                                           maševala: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.

……   za + Ivana TAMŠE

10.30 ……    (GORA OLJKA)  za + ROGELŠEKOVE, Jožeta, Milko, vse STANOVŠKOVE

15.30 ……    (GORA OLJKA)  po namenu zakonske skupine