+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                              

NEDELJA * 15.10.2006 * 28. NAVADNA * Terezija Avilska, redovnica, cerkv..

 

 

 

07.00 ……    za žive in rajne farane

09.00 ……    za + Marijo VRABIČ (obl.) in za Franca

……   za + Franca KOVAČ                                                    maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……    za + Apolonijo ČRETNIK (obl.)

         ……   za + Marijo RAKUN                                                                 maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

PONEDELJEK * 16.10.2006 * Hedvika, redovnica * Marjeta Alakok, redovnica

 

 

07.00 ……   za + Frančiško ŠPACAPAN in vse ostale ŠPACAPANOVE

 

 

 

TOREK * 17.10.2006 * Ignacij Antiohijski, škof, muč. * Rudolf, škof * Viktor, škof

        

 

 

07.00 ……   za + PLANKNOVE

 

 

 

SREDA * 18.10.2006 * Luka, evangelist * Peter Alkantarski, redovnik * Julijan

        

 

 

07.00 ……   za + Terezijo, Ivana VOŠNJAK in ostale VOŠNJAK - PEČOVNIK

 

   

                                              

ČETRTEK * 19.10.2006 * Pavel od Križa, redovnik * Izak Joques in kanadski m.

 

 

18.00 ……   za + Terezijo in Avgusta HROPOT

         ……   za + Franca in Marijo TURNŠEK                            maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

PETEK * 20.10.2006 * Vendelin, opat * Artemij, mučenec * Irena (Mira), mučenke

 

 

18.00 ……   za + Alojzijo in Karla VASLE

……   za + Franca OTOREPEC                                          maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

SOBOTA * 21.10.2006 * Uršula in tovarišice, mučenke * Hilarion, opat

 

 

16.00 ……    za srečo in blagoslov v družini (poročna)

18.00 ……    za + Staneta GREGORIČ

                   za + Franca IVANIČ (7.dan)                                        maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

NEDELJA * 22.10.2006 * 29. NAVADNA * misijonska nedelja * Marija Saloma

 

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Dominika in Marijo ČEDE

10.30 ……   za + Ivana ANDREJC in sorodnike

……   za + Hedviko in Alojza POVŠE

         ……   za + Marka BERGANT (obl.)                                          maševala: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.