+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                              

NEDELJA * 12.11.2006 * 32. NAVADNA * Jozafat, šk., muč. * Emilijan (Milan)

 

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Mirka in Faniko PAVIČ

……   za + Franca IVANIČ (30.dan)                                       maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……   za + Maksa, Marijo, Majdo VASLE

……   za + Antona ČUK                                                          maševala: g. Janez B., Jože K.

15.00 ……   (VIMPERK)  po namenu

 

   

                                              

PONEDELJEK * 13.11.2006 * Stanislav Kostka, redovnik * Didak, redovnik

 

 

07.00 ……   za + Antona, Alojza, Stanka in Jožico KOTNIK

         ……   za + Jožeta in Marijo ULAGA (obl.)                          maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

TOREK * 14.11.2006 * Nikolaj Tavelić, mučenec * Sidonij, opat * Lovro Istrski

 

 

07.00 ……   za + Ivanko, Martina in Anico ZEMLJAK ter očeta Jožeta

……   za + Ivana VODOVNIK in vse ostale                     maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

SREDA * 15.11.2006 * Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj * Leopold (Polde), knez

 

 

07.00 ……   za + Vincenca HRIBERNIK in starše BOVHA

 

   

                                              

ČETRTEK * 16.11.2006 * Marjeta Škotska, kraljica * Jedrt (Gertruda), red.

 

 

17.00 ……   za + Antonijo LUGARIČ ter Angelo in Jožeta GOVEDIČ

         ……   za + Leopolda ČMAK (obl.)                                          maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

PETEK * 17.11.2006 * Elizabeta Ogrska, redovnica * Florin, duhovnik

 

 

 

 

17.00 ……   za + Mihaela in Justino ŽILNIK

……   za + Viktorja JEŽOVNIK (obl.)                                   maševala: g. Janez B., Jože K.

 

   

                                              

SOBOTA * 18.11.2006 * Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla * Roman Cezarejski

 

 

17.00 ……    v zahvalo za zvestobo zakoncev jubilantov

                   v zahvalo za zvestobo pevcev, organistov in zborovodij

                   za + Martina NABERŽNIK                                maševali: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.

 

   

                                              

NEDELJA * 19.11.2006 * 33. NAVADNA * Matilda, redovnica * Narsej, muč.

 

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Franca ROJŠEK (obl.) Terezijo in Jožeta

……   za + Mirka FAJDIGA (obl.)                                                       maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……   za + Jožico ROMIH in starše ŠALAMUN

……   v zahvalo                                                                         maševala: g. Janez B., Jože K.