+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDELJA * 03.12.2006 * 1. ADVENTNA NEDELJA * Frančišek Ksaver      PRVA

 

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Marjana NOVAK in vse NOVAKOVE

……   za + Franca BAŠ in vse BAŠEVE                                        maševala: g. Janez B., Jože K.

10.30 ……   za + Marijo in Alojza ŠTEFANČIČ ter Anico LESKOVŠEK

……   za + Elizabeto TRUNK in Petra PARAŠUH           maševala: g. Janez B., Jože K.

15.00 ……   (VIMPERK)  v dober namen

 

 

PONEDELJEK * 04.12.2006 * Janez Damaščan, d., c.u. * Barbara, muč.

 

 

 

07.00 ……   za + Jožeta in Marijo VAŠL ter Franca ČEBIN

         ……   za + Ivanko VODOVNIK in vse ostale

         ……   za + Barbaro in Franca KOŠEC                                   maševali: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.

 

 

TOREK * 05.12.2006 * Savo (Saba), opat * Krispina (Pina), mučenka

 

 

 

07.00 ……   za + Boštjana MASTNAK (obl.)

         ……   za + Antona VASLE (obl.)                                                        maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

SREDA * 06.12.2006 * Miklavž, škof * Dionizija, mučenka * Peter Pashazij, š. 

 

 

 

07.00 ……   za 2 + Cirila PRAPROTNIK in Frančiško

……   za + Filipa, Elizabeto in Marijo JELEN                 maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

ČETRTEK * 07.12.2006 * Ambrož, šk., c.u. * Evtihijan, papež * Jožefa Rosello

 

 

 

17.00 ……   za + Marijo in Andreja KUMER

……   za + Jožefo MEDENJAK                                             maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

PETEK * 08.12.2006 * Brezmadežno spočetje Device Marije * Remigij, opat

 

 

 

07.00 ……   za + Karla KUNSTEK (obl.)

……   za vse člane Marijine kongregacije                 maševala: g. Janez B., Jože K.

17.00 ……   za 2 + Andreja SERDONER in stare starše

 

 

SOBOTA * 09.12.2006 * Valerija, mučenka * Peter Fourier, redovnik * Abel, očak

 

 

 

17.00 ……   za + Ano in Franca ZAVRŠNIK

         ……   za + Ferda KOČEVAR (obl.)                                maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

NEDELJA * 10.12.2006 * 2. ADVENTNA NEDELJA * Loretska Mati Božja

 

 

 

07.00 ……   za žive in rajne farane

09.00 ……   za + Silvijo ANTLOGA (obl.)

10.30 ……   za + Marijo in Martina STEINER ter Vinka ZAPUŠEK

……   za + Franca in Ivanko ROVŠNIK                                maševala: g. Janez B., Jože K