+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEDELJA  2. ADVENTNA NEDELJA * Loretska M.B.

 10.12.2006

07.00 za žive in rajne farane

09.00 za + Silvijo ANTLOGA (obl.)

10.30 za + Marijo in Martina STEINER ter Vinka ZAPUŠEK

za + Franca in Ivanko ROVŠNIK

v zahvalo za 80 let življenja   m.: g. Janez B., Ivo H., Jože K.

 

 

 PONEDELJEK Damaz I., papež * Sabin, škof

 11.12.2006

07.00 za + Frančiško in ostale iz družine NOVAK

 

 

 TOREK Aleksander, mučenec * Amalija (Malka), muč.

 12.12.2006

07.00 za + Alenko KOLŠEK

16.00 za + Ano BELOGLAVC (poglebna)

 

 

 SREDA  Lucija, devica, muč. * Tilka (Otilija), opatinja

 13.12.2006

07.00 za + Ivana ROJŠEK (obl.) ter Jožefo in Ivanko

 

 

  ČETRTEK         Janez od Križa, duh., c.u. * Dušan, škof

 14.12.2006

17.00 za + Pavla in Marijo PRISLAN

         za + Franca LEDNIK (7.dan)         m.: g. Janez B., Jože K.

 

 

 PETEK Marija di Rossa, redovnica * Kristina, devica

 15.12.2006

17.00 za + Frančiško (obl.) in Antona VAŠL

za + Marijo RAKUN             maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

 SOBOTA  BOŽIČNA DEVETDNEVNICA * Albina, muč. * Adela

 16.12.2006

17.00 za + Vido HLEP in vse POSEDELOVE

                  za + Alojza JONA in hčerki         m.: g. Janez B., Jože K.

 

 

 NEDELJA  3. ADVENTNA NEDELJA * BOŽIČNA DEV.

 17.12.2006

07.00 za žive in rajne farane

09.00 za + Marijo in Jožefa RAZBORNIK (obl.)

                  za + Janeza ŽGANK in starše         m.: g. Janez B., Jože K.

10.30 za + Marijo, Kristino in Karla TAJNŠEK

za + Štefanijo in Jožeta KAČ         m: g. Janez B., Jože K.