+ + +             MAŠNI NAMENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEDELJA         3. ADVENTNA NEDELJA *    BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

 

Ÿ 17.12.2006       07.00  za žive in rajne farane

  09.00  za + Marijo in Jožefa RAZBORNIK (obl.)

                        za + Janeza ŽGANK in starše          * m.: g. Janez B., Jože K.

  10.30  za + Marijo, Kristino in Karla TAJNŠEK

za + Štefanijo in Jožeta KAČ          * m: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

 

 

 

 PONEDEL.      Vunibald, opat * Gacijan *      BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

 

Ÿ 18.12.2006       07.00  za + Karla VASLE (1.obl.) in Alojzijo

  17.00  za + Ano DOMINKOVIČ

 

 

 

 

 

 

 TOREK              Urban V., papež * Teja, m. *   BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

 

Ÿ 19.12.2006       07.00  za + Bernarda in Antonijo PIREC

  17.00  za + Avgusta TERGLAV (obl.)

            za + Ano BELOGLAVC (8.dan)        * m.: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

 

 

 

 SREDA  Evgen, muč. * Ptolomej, m. *   BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

 

Ÿ 20.12.2006       07.00  za + krstne botre

  17.00  za + Franca KNAFELJ

            za + Ano KOLENC (1.obl.)     * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

 

 

 

 ČETRTEK        Peter Kanizij, duh. cer.. *    BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

 

Ÿ 21.12.2006       07.00  za + Zdravka MIKEK

  17.00  za + Franca, Nežiko in Jožico JELOVŠEK

            za + Viktorja FERŽAN          * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

 

 

 

 

 PETEK    Frančiška Cabrini, red. u. *   BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

 

Ÿ 22.12.2006      07.00  za + Cecilijo ŠTIGLIC

  17.00  za + Mitja in vse REHARJEVE, ŠMELCERJEVE

za + Jožeta KRONOVŠEK, Marijo, Jožeta SVET     *

 

 

 

 

 

 

 SOBOTA          KVATRE  * Janez Kancij *     BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

 

Ÿ 23.12.2006       07.00  za + Ano BIZJAK

  17.00  za + Rozalijo DOBOVIČNIK in vse + CIBERLOVE

                        za + Franca in Antonijo MELANŠEK (obl.)                  *

 

 

 

 

 

 

 NEDELJA         4. ADVENTNA NEDELJA *  BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

 

Ÿ 24.12.2006       07.00  za žive in rajne farane

  09.00  za + Branka PFEIFER

              10.30  za + Štefanijo ŽELEZNIK

 

 

 

 SVETI VEČER    21.00  za + Štefanijo, Franca GLAVNIK (Pobertončeva)

            za + Marjeto in Martina GERM

za + Mihaela KOTNIK         * m.: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.

  24.00  za + Slavi in Antona PLANINŠEC, vse BAJHTOVE, Miha ŠVAB

  24.00  (GORA OLJKA)   za + Toneta MAROVT