NEDELJA

* 4. ADVENTNA NEDELJA * Adam in Eva

 

24.12.2006

 

 

 

______________

SVETI VEČER

 

 

07.00

09.00

10.30

 

21.00

    

24.00

24.00

 

 

za žive in rajne farane

za + Branka PFEIFER

za + Štefanijo ŽELEZNIK

 

za + Štefanijo, Franca GLAVNIK (Pobertončeva)

za + Marjeto in Martina GERM

za + Mihaela KOTNIK            * m.: g. J.B., I.Š., J.K.

za + Slavi in Antona PLANINŠEC, BAJHTOVE, Miha ŠVAB

(GORA OLJKA)   za + Toneta MAROVT

 

PONEDEL.

* BOŽIČ - Gospodovo rojstvo * Evgenija, mučenka

 

25.12.2006

 

 

 

09.00

10.30

 

 

za + Jelico TERGLAV, 2 Petra, vse ŠPRONGOVE

za + Franca KOLARIČ       * m.: g. Janez B., Jože K.

za + Minko KOŠEC in Janka KOTNIK

TOREK

* Štefan, diakon, prvi mučenec * Zosim, papež

 

26.12.2006

 

07.00

16.00

 

 

za + Štefanijo FUŽIR in Franca

za + Frida KOROŠEC (pogrebna)

SREDA

* Janez, apostol, avangelist * Fabiola, spokornica

 

27.12.2006

 

07.00

 

 

 

za + Marijo VAŠL in Franca ČEBIN

za + Antona, Marijo CIZEJ, Jožefo ZBIČAJNIK,

       Marijo HOSTNIK        * m.: g. Janez B., Jože K.

ČETRTEK

* Nedolžni otroci * Teodor Graptus, mučenec

 

28.12.2006

 

 

17.00

 

 

za + KUHARJEVE in DELOPSTOVE

za + Franca OŽIR (obl.) in Silva        * g. J.B., J.K.

PETEK

* Tomaž Becket, škof, mučenec * David, kralj

 

29.12.2006

 

17.00

 

 

za + Martina SIKOŠEK in Ivana SELIČ

za + Davida VELEPIČ         * m.: g. Janez B., Jože K.

SOBOTA

* Feliks I., papež * Roger, škof * Sabin Spoletski, muč.

 

30.12.2006

 

17.00

 

 

za + Rudolfa, Frančiško in Antona ŠTAHL

za + Antonijo in Andreja TURNŠEK   * J.B., J.K.

NEDELJA

* SVETA DRUŽINA * Silvester (Silvo), papež * Melanija

 

31.12.2006

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Antona-Zvonka FLORJANC

za vse + polzelske duhovnike

za + Silvo in Slavka HOFMAN, vse KOTNIKOVE,

       HOFMANOVE     * maševala: g. Janez B., Jože K.