NEDELJA

* SVETA DRUŽINA * Silvester (Silvo), papež * Melanija

 

31.12.2006

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

 

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Antona-Zvonka FLORJANC

za vse + polzelske duhovnike

za + Silvo in Slavka HOFMAN, vse KOTNIKOVE,

       HOFMANOVE           * maševala: g. Janez B., Jože K.

PONEDEL.

Marija, sveta Božja mati * NOVO LETO * dan miru

 

01.01.2007

 

 

 

09.00

10.30

 

 

za + Franca KOLAR (obl.)

za + Marijo VASLE (obl.)

za + Frida KOROŠEC (7.dan)      * m.: g. Janez B., Jože K.

TOREK

Bazilij Veliki, šk., c.. * Gregor Nacianški, šk., c.uč

 

02.01.2007

 

07.00

15.30

 

 

za + Franca KOLARIČ

za + BASLETOVE            * maševala: g. Janez B., Jože K.

za + Frančiško KORBER  (pogrebna)

 

SREDA

Ime Jezusovo * Genovefa Pariška, devica

 

03.01.2007

 

07.00

 

 

za + Ano PREŠIČEK (obl.), Jožeta, Olgo NOVAK

za 2 + krstna botra PETRE     * m.: g. Janez B., Jože K.

ČETRTEK

Angela Folinjska, redovnica * Elizabeta, redovnica

 

04.01.2007

PRVI

 

17.00

 

 

 

za + Ivana NÔVAK

za + Ano PERNE (obl.)       * maševala: g. Janez B., Jože K.

po maši:  molitev za duhovne poklice

PETEK

Emilijana (Milena), devica * Rogerij, redovnik

 

05.01.2007

PRVI

 

16.30

17.00

 

 

molitev pred Najsvetejšim, spoved, blagoslov

za 2 + Viktorja BELOGLAVC

v čast Srcu Jezusovemu        * m.: g. Janez B., Jože K.

SOBOTA

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Gašper, Miha, Boltežar

 

06.01.2007

PRVA

 

07.00

10.30

17.00

 

 

 

za + Antona POVŠE

v zahvalo

za + Marijo in Ivana CVENK (obl.)

za + Albina TERČAK       * maševala: g. Janez B., Jože K.

NEDELJA

JEZUSOV KRST * Rajmund Penjaforski, duhovnik

 

07.01.2007

PRVA

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Danijela in Dominika ŽGANK

za + Ivanko ZAGORIČNIK (obl.)

za + Tilčko in Ivana ŽOLNIR (obl.)

za + Antona in Marijo SAMEC * m.: g. Janez B., Jože K.