NEDELJA

JEZUSOV KRST * Rajmund Penjaforski, duhovnik

 

07.01.2007

PRVA

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Danijela in Dominika ŽGANK

za + Ivanko ZAGORIČNIK (obl.)  * m.: g. Janez B., Jože K.

za + Tilčko in Ivana ŽOLNIR (obl.)

za + Antona in Marijo SAMEC  * m.: g. Janez B., Jože K.

PONEDEL.

Severin Noriški, opat * Jurij iz Hozibe, menih

 

08.01.2007

 

 

07.00

 

 

za + Martino TAVČER

 

TOREK

Julijan, mučenec * Hadrijan, opat * Aleksija, redovnica

 

09.01.2007

 

07.00

 

 

v dober namen

SREDA

Gregor iz Nise, škof, c.u. * Viljem, škof * Agaton, papež

 

10.01.2007

 

 

07.00

 

 

 

za 2 + Franca in Marijo JOŠOVC

za + Majdo in Johana SPISEN   * m.: g. Janez B., Jože K.

ČETRTEK

Pavlin Oglejski, škof * Teodozij, opat * Salvij, muč.

 

11.01.2007

 

 

17.00

 

 

 

za + Ano BELOGLAVC (30.dan)

za + Frančiško KORBER (8.dan)

za + Pavliko VOLK (obl.)     * m: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.

PETEK

Tatjana (Tanja), mučenka * Arkadij, mučenec

 

12.01.2007

 

 

17.00

 

 

za + Gabrijela HABJAN (obl.)

SOBOTA

Hilarij, škof, c.u. * Veronika Milanska, devica

 

13.01.2007

 

 

17.00

 

 

za + Gizelo in Adolfa POLANC

NEDELJA

2. NAVADNA NEDELJA * Feliks Nolanski, duhovnik

 

14.01.2007

 

 

07.00

09.00

 

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za 2 + Antona in Julijano SVETKO in 

                                 vse + VOŠNJAKOVE  

za + Steva MILČIČ