NEDELJA

3. NAVADNA * Agnes (Neža, Janja), muč.     * OSMINA ZA EDINOST

 

21.01.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Julijano in Franca GRACL 

za + Jožefo PESKO (1. obl.)              * m.: g. Janez B., Jože K.

za + Franca VODEB (obl.) in starše

za + Franja BOGOŽALEC

za + Janeza ŽGANK                   * maševali: g. J. B., I. Š., J. K.

 

PONEDEL.

Vincenc (Vinko), diakon, muč. * Lavra, dev.    * OSMINA ZA EDINOST

 

22.01.2007

 

 

07.00

15.30

 

 

za + Vinka VIDMAJER

za + Ano HRAŠAR (7. dan)        * maševala: g. Janez B., Jože K.

za + Ferdinanda PREŠIČEK (pogrebna)

 

TOREK

Zaroka Marije in Jožefa * Klemen, škof           * OSMINA ZA EDINOST

 

23.01.2007

 

07.00

 

 

za + Antonijo in Matevža TURNŠEK ter ostale

SREDA

Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj        * OSMINA ZA EDINOST

 

24.01.2007

 

07.00

16.30

 

 

za + Pavlo KASESNIK

za + Marijo KOTLEN (pogrebna)  

 

ČETRTEK

Spreobrnitev apostola Pavla    * ZAKLJUČEK OSMINE ZA EDINOST

 

25.01.2007

 

 

17.00

 

 

 

za + Pavla RANČIGAJ (obl.) in Rokija PRISLAN

za + Frida KOROŠEC (30. dan)      * maševala: g. Janez B., J. K.

 

PETEK

Timotej, škof * Tit, škof * Ksenofont (Ksenija), redovnik

 

26.01.2007

 

 

17.00

 

 

za + Avgusta, Frančiško TERGLAV,

                                     Marjeto, Rudija TKAVC

 

SOBOTA

Angela Merici, ustanov. uršulink * Vitalijan (Živko), papež

 

27.01.2007

 

 

17.00

 

 

za 2 + Ivana in Marijo JELEN

za + Branka VEBER                * maševala.: g. Janez B., Jože K.

 

NEDELJA

4. NAVADNA – SVETEGA PISMA * Tomaž Akvinski, r., c.u.

 

28.01.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Franca KRALJ (1. obl.), Olgo, Tatjano LORGER 

za + Frančiško MELANŠEK in Mici    * m.: g. Janez B., J.K.

za + Antonijo, Ivana ZUPAN, Marijo HOLCER, Antona LESKOVŠEK

za + Pavlo, 2 Ludvika in Metko JUG

za + Antona MELANŠEK            * maševali: g. J. B., I. Š., J. K.