NEDELJA

5. NAVADNA * Gilbert, škof  * PRVA NEDELJA V MESECU

 

04.02.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Antonijo HRAŠAR (obl.) 

za + Maksa TURNŠEK (obl.)              * maševala: g. Janez B., J. K.

za + Franca (obl.) in Frančiško ŽOLNIR

za + Ivana PADER (obl.)                   * maševala: g. Janez B., J. K.

PONEDEL.

Agata, devica, mučenka * Ingenuin (Geno), škof

 

05.02.2007

 

 

07.00

 

za zdravje 

 

TOREK

Pavel Miki in drugi japonski mučenci * Amand (Ljubo), škof

 

06.02.2007

 

 

07.00

 

 

za + Apolonijo ČRETNIK

 

SREDA

Rihard, kralj * Adavk, mučenec * Nivald, redovnik

 

07.02.2007

 

 

07.00

 

 

za + Marijo in Jožefa JELEN

 

ČETRTEK

Hieronim Emiliani, redovnik * Juvencij, škof * Prešernov dan

 

08.02.2007

 

 

17.00

 

 

 

za + Rozalija in Andreja KORBER (obl.)

za + Olgo, Marijo, Katarino in druge iz družine

       REPNIK-RIESENFELLNER              * m.: g. Janez B., J. K.

 

PETEK

Apolonija (Polona), mučenka * Nikefor, mučenec * Sabin, škof

 

09.02.2007

 

 

17.00

 

 

za + Frančiško in Andreja ŽGANK

za + Ano BIZJAK (1.obl.)                 * maševala: g. Janez B., J. K.

 

SOBOTA

Sholastika, redovnica * Viljem (Vilko), puščavnik

 

10.02.2007

 

 

17.00

 

 

za 2 + Ivana TAMŠE

za + Ivanko VAŠL s Polzele (obl.) ter Martina

       in Frančiško KUNST              * maševala: g. Janez B., J. K.

 

NEDELJA

6. NAVADNA  * Lurška Mati božja – svetovni dan bolnikov

 

11.02.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Rudolfa JAZBEC 

za + Ano HRAŠAR (30.dan)             * maševala: g. Janez B., J. K.

za + Martina FLORJANC in starše PIRC

za + Marijo HRUŠOVAR (obl.)                 * m.: g. Janez B., J. K.