NEDELJA

6. NAVADNA  * Lurška Mati božja – svetovni dan bolnikov

 

11.02.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

za žive in rajne farane

za + Rudolfa JAZBEC 

za + Ano HRAŠAR (30.dan)    * maševala: g. Janez B., J. K.

za + Martina FLORJANC in starše PIRC

za + Marijo HRUŠOVAR (obl.)        * m.: g. Janez B., J. K.

 

PONEDEL.

Humbelina, redovnica * Evlalija, mučenka * Aleksij Kijevski

 

12.02.2007

 

 

07.00

10.30

 

 

za + Marijo JOŠOVC in Anico MAROVT

za + Ivana JODL (duhovnika)       

 

TOREK

Jordan Saški, redovnik * Beatrika, redovnica * Hermelinda

 

13.02.2007

 

 

07.00

10.30

16.00

17.00

 

za + Julijano KAČ in Edvarda

za + Matildo ŽAGAR (obl.), Marijo, Karla, Leopolda KUNST  

za + Štefko HLAČAR (pogrebna)

za + Ludvika, Marijo in Vinka JERŠIČ

za + Minko in Ladka KOŠEC

za + Terezijo in Avgusta HROPOT

za + Vando BATIČ     * m.: g. Jože B., Janez B., Jože R.,  J. K.

 

SREDA

Valentin (Zdravko), mučenec * Elevkadij, škof

 

14.02.2007

 

 

07.00

 

 

za + Justino HRIBERŠEK

 

ČETRTEK

Klavdij, redovnik * Georgija (Jurka), devica * Jovita, mučenka

 

15.02.2007

 

 

17.00

 

 

za + Božidarja KOTNIK (obl.)

za + Pepco JELEN (1.obl.)       * maševala: g. Janez B., J. K.

 

PETEK

Julijana, mučenka * Filipa Moreri, redovnica * Onezim, škof

 

16.02.2007

 

 

17.00

 

 

za + Nežo DRINJAK in ostale + DRINJAKOVE

za + Roberta LEKŠE (1.obl.)   * maševala: g. Janez B., J. K.

 

SOBOTA

Sedem ustanoviteljev servitov * Silvin, škof * Finan, menih

 

17.02.2007

 

 

17.00

 

 

za + Stanislava ŽNIDAR in starše PARFANT

za + Marijo in Pavla PRISLAN

za + Martina NABERŽNIK (1.obl.) * m.: g. J. B., I. Š., J. K.

 

NEDELJA

7. NAVADNA  * Simeon Jeruzalemski, škof, mučenec

 

18.02.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Vikija ZAVERŠNIK (obl.) 

 

 
za + Barbaro STROPNIK (obl.)

za + Alojza PERC        * maševali: g. Janez B., Ivan Š., J. K.

za + Marijo (obl.), Ivana HLAČAR, vse MAKOVE

za + Vinka HRIBERNIK (obl.) in vse njegove        *