NEDELJA

2. POSTNA  * Kazimir, p. kraljevič         * PRVA V MESECU

 

KVATRNA 04.03.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

za žive in rajne farane

za + Vinka ZAGORIČNIK (obl.)  

za + Radota TROBINA          * maševala.: g. Janez B., J. K.

za + Faniko in Jožeta ZAGORIČNIK

 

PONEDEL.

Janez Jožef od Križa, red. * Hadrijan (Jadran), muč.

 

05.03.2007

 

07.00

 

 

za + Majo MOŽINA  (1.obl.)

 

TOREK

Miroslav (Fridolin), opat * Julijan, škof * Marcijan, muč.

 

06.03.2007

 

07.00

16.30

 

za + Marijo in Albina TERČAK

za + Marijo JONA (pogrebna)

 

SREDA

Perpetua, mučenka * Felicita, muč. * Terezija Redi, red.

 

07.03.2007

 

 

06.30

07.00

 

 

pobožnost križevega pota

za + Ivana KUDER (7.dan)

v zahvalo

 

ČETRTEK

Janez od Boga, red. ust. * Beata (Blaženka), muč.

 

08.03.2007

 

 

18.00

 

 

 

za + Ano (obl.) in Marjana LAPUH

za + Ivanko in Franca ČMAK

za + Štefko HLAČAR (30.dan)    *  g. Janez B., Ivan Š., J. K.

 

PETEK

Frančiška Rimska, redovnica * Pacijan, škof

 

09.03.2007

 

 

17.30

18.00

 

 

križev pot in blagoslov z Najsvetejšim

za + Frančiško in Ivana DOBOVIČNIK

za + Faniko in Mirka PAVIČ

za + Adolfa VOLASKO (obl.)       *  g. Janez B., Ivan Š., J. K.

 

SOBOTA

40 mučencev iz Armenije * Simplicij, papež * Makarij J.

 

10.03.2007

 

 

 

18.00

 

 

za + Franca URATNIK (obl.) ter Angelo in Jožeta

za + Mihaela KOTNIK (obl.)

za + Ivana ČEDE (obl.)           * m.:  g. Janez B., Ivan Š., J. K.

 

NEDELJA

3. POSTNA  * Konštantin, spokornik * Sofronij, škof   

 

11.03.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za 2 + Ivana in Elo ŽIVORTNIK  

za + Jožico PESKO              * maševala.: g. Janez B., J. K.

za + Marijo in Jožeta ROJNIK

za + Ladkota KOLENC          * maševala.: g. Janez B., J. K.