NEDELJA

5. POSTNA  * Rebeka, svetopisemska žena * Prokop Češki

 

25.03.2007

 

 

07.00

09.00

 

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Milana in Angelo SREBOČAN (obl.)

za + Ivanko in Ervina MEJAK ter Tončko

       in Andreja TURNŠEK       * maševala.: g. Janez B., J. K.

za + Terezijo OGRAJENŠEK, rodbino STOJANOVŠEK

za + Antona in Martino KUKEC (obl.)

za + Marjana DIVJAK (7. dan)     * maše.: g. J. B., I. Š., J. K.

 

PONEDEL.

Larisa (Lara) Krimska, mučenka * Kastul, mučenec

 

26.03.2007

 

 

07.00

 

 

za + Alojzijo, Antona, Stanka in Jožico KOTNIK

za + Vinka JERŠIČ (obl.) in vse + FONDOVE  J. B., J. K.

 

TOREK

Gelazij, škof * Frančišek Faa, vojak, vzgoj. * Peregrin, red.

 

27.03.2007

 

07.00

 

za vse + iz družine KOLŠEK

 

SREDA

Vojan (Bojan), knez * Milada Praška, devica * Hezihij, menih

 

28.03.2007

 

 

06.30

07.00

 

 

pobožnost križevega pota

za + Konrada TURNŠEK (obl.) in + PLETARJEVE

za + Ivana KUDER (30.dan)      * maševala.: g. Janez B., J. K.

 

ČETRTEK

Bertold, redovni ustan. * Helmut, škof * Gladys, kraljica

 

29.03.2007

 

19.00

 

za +  Zofijo JELEN (1. obl.)

za +  Magdo VRBANIČ             * maševala.: g. Janez B., J. K.

 

PETEK

Amadej (Bogoljub) Savojski, knez * Janez Klimak, opat

 

30.03.2007

 

 

18.30

19.00

 

 

pobožnost križevega pota

za +  Karla JAZBEC (obl.)

za +  Davida VELEPIČ           * maševala.: g. Janez B., J. K.

 

SOBOTA

Kornelija, mučenka * Gvido, opat * Akacij, škof; Benjamin

 

31.03.2007

 

 

 

10.00

19.00

 

 

pobožnost križevega pota z Vimperka na Goro Oljko

za + Pavla STROPNIK (obl.)

za + Ivana ČREMOŠNIK        * maševala.: g. Janez B., J. K.

 

NEDELJA

6. POSTNA - CVETNA * Teodora Rimska, muč. * Hugo, š.  

 

01.04.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Marijo JONA (30.dan)

v zahvalo                              * maševala.: g. Janez B., J. K.

za + Antona RAZGORŠEK (obl.)

za + Maksa GERŠAK              * maševala.: g. Janez B., J. K.