NEDELJA

BELA – BOŽJEGA USMILJENJA * Helena (Jelica), A.

 

15.04.2007

 

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Faniko JELEN (20.obl.) in Franca

za + Pavlo DOBRAVC              * maševala.: g. Janez B., J. K.

(GORA OLJKA)  za + Ivana in Terezijo VOŠNJAK

                     družini VOŠNJAK - PEČOVNIK

 

PONEDEL.

Bernardka Lurška, redovnica * Benedikt Labre, spok.

 

16.04.2007

 

 

07.00

 

 

 

za + Ivana in Marijo CAJHEN ter

       Janeza in Štefko ŽELEZNIK

za + Ivana JELEN (7. dan)     * maševala.: g. Janez B., J. K.

 

TOREK

Inocenc, škof * Landerik Belgijski, škof

 

17.04.2007

 

07.00

 

za + Tomaža in Angelo ŠKOLNIK ter starše         ®

za + Rudija TURNŠEK (obl.)    * maševala.: g. Janez B., J. K.

 

SREDA

Galdin, škof * Apolonij, mučenec * Elevter Ilirski, muč.

 

18.04.2007

 

 

07.00

 

 

za + Franca in Frančiško HOJNIK ter

       Ivanko VAŠL

 

ČETRTEK

Leon IX., papež * Ema Saška, redovnica * Gerold, pušč.

 

19.04.2007

 

 

 

19.00

 

 

za + Rudija VIDMAJER in vse + BEVČEVE

za + Marijana DIVJAK (30.dan)        * m.: g. Janez B., J. K.

 

PETEK

Hilda, devica * Teotim (Teo), škof * Neža  Mentepulčanska  

 

20.04.2007

 

 

19.00

 

 

za + Mihaela in Amalijo MAURER

za + Alojzijo VASLE               * maševala.: g. Janez B., J. K.

 

SOBOTA

Anzelm, škof, cer. učitelj * Anastazij Sinajski, opat

 

21.04.2007

 

 

 

19.00

 

 

za + Martina NABERŽNIK

za + Jožefo ROMIH (obl.)       * maševala.: g. Janez B., J. K.

 

NEDELJA

3. VELIKONOČNA, PAPEŠKA * Aleksander Lyonski, muč.

 

22.04.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Andreja in Nežko KOREN (obl.)

za + Jožeta in Apolonijo PEVNIK * m.: g. Janez B., J. K.

za + Jožeta in Alojza VASLE, vse + BEŠERJEVE

za + Antona in Frančiško ŽGANK