NEDELJA

3. VELIKONOČNA, PAPEŠKA * Aleksander Lyonski, muč.

 

22.04.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Andreja in Nežko KOREN (obl.)

za + Jožeta in Apolonijo PEVNIK * m.: g. Janez B., J. K.

za + Jožeta in Alojza VASLE, vse + BEŠERJEVE

za + Antona in Frančiško ŽGANK  * m.: g. Janez B., J. K.

 

PONEDEL.

Jurij, mučenec, zavetnik ljubljanskega mesta * Adalbert

 

23.04.2007

 

07.00

 

 

za + družini ANDOBCA – HORJAK

 

TOREK

Feliks iz Sigmaringena, muč. * Melit, opat * Egbert (Egon)

 

24.04.2007

 

07.00

 

za + Karla in Cecilijo ŠKRUBEJ

 

SREDA

Marko, evangelist * Ermin, škof * Makedonij, škof

 

25.04.2007

 

07.00

 

 

za + Pavla, Janija, Franca in Marijo JELEN

 

ČETRTEK

Mati dobrega sveta * Marcelin, papež * Alda, spokornica

 

26.04.2007

 

 

 

19.00

 

 

za + Rafka ŠPACAPAN (obl.) in Karolino

za + Franca in Mirka VAŠL   * maševala: g. Janez B., J. K.

 

PETEK

Cita, devica * Hozana Kotorska, devica * Kastor, muč.  

 

27.04.2007

 

 

19.00

 

 

za + Anico in Janeza PRESTOR

za + Franca in Vido CVENK

za + Darinko VERBNJAK  (7.dan)   * m.: g. J.B., I.Š., J. K.

 

SOBOTA

Peter Chanel, duh., muč. * Ludvik Montfortski, red. u.

 

28.04.2007

 

 

 

09.00

10.00

19.00

 

 

(GORA OLJKA) po namenu romarjev (Šmihel pri NM)

(GORA OLJKA) po namenu romarjev (Črna na K.)

za + Dominika in Danijela ŽGANK

za + Pavlo in Alojza SAJOVIC

za + Franca HROVAT (7.dan)         * m.: g. J. B., I. Š., J. K.

 

NEDELJA

4. VELIKONOČNA * Katarina Sienska, dev., c.učiteljica

 

29.04.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

14.00

15.00

16.00

 

 

za žive in rajne farane

za + Milico FLORJANC (obl.)

za + Ivana KUDER               * maševala: g. Janez B., J. K.

za + Janeza ŽGANK

za + Jožefo LAH                   * maševala: g. Janez B., J. K.

   … srečanje ovdovelih

(GORA OLJKA)  po namenu romarjev (Mozirje, Nazarje)

(GORA OLJKA) … molitvena ura za duhovne poklice

(GORA OLJKA)  za nove duhovne poklice