NEDELJA

5. VELIKONOČNA * Dominik Savio, dijak, zav. ministrantov

 

06.05.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

16.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Frančiško in Matevža TURNŠEK iz Založ

za + Janka, Rafka in Franca LOBNIK  * m.: g. J.B., J.K.

za + Georga GROSS in URATNIKOVE

   … obletnica birme - srečanje birmancev 2006

za + Marijo TIRŠEK (pogrebna)

 

PONEDEL.

Gizela, opatinja * Boris Bolgarski, knez                * ŠMARNICE

 

07.05.2007

 

07.00

19.00

 

 

za + Jožeta KRAMERŠEK

za + Ivanko in Franca ROVŠNIK

 

TOREK

Bonifacij IV., pp. * Viktor (Zmago) Milanski, muč. * ŠMARNICE

 

08.05.2007

 

07.00

19.00

 

za + Ano KUHAR (obl.)

za + Pavlo MARJETIČ (obl.)

 

SREDA

Pahomij Mlajši, pušč. * Beat Švicarski, pušč.        * ŠMARNICE

 

09.05.2007

 

07.00

19.00

 

 

za + Matevža VOUK

za + Pavlo in Jero KRAJNC z družino

 

ČETRTEK

Job, svetopisemski mož * Trsatska Mati božja      * ŠMARNICE

 

10.05.2007

 

 

 

07.00

19.00

 

 

za + Ferdinanda PREŠIČEK

za + Tilko in 2 Karla ZAVRŠNIK

 

PETEK

Ignacij Lakonijski, red. brat * Estela (Zvezdana)   * ŠMARNICE

 

11.05.2007

 

07.00

19.00

 

za + Borisa MAČKOVŠEK  (1.obl.)

za + Pavlo in Antona BAŠIČ

 

SOBOTA

Leopold Mandić, redovnik * Pankracij, muč.         * ŠMARNICE

 

12.05.2007

 

 

 

07.00

19.00

 

 

za + Marijo TIRŠEK (7.dan)

za + Martina NABERŽNIK

za + Alojza BELAJ             * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

NEDELJA

6. VELIKONOČNA * Fatimska Mati božja * Marija Dominika

 

13.05.2007

 

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Kristino, Miha in Franca GRADIČ

za + Antona SVETKO (obl.)     * maševala: g. Janez B., J.K.

za + Marijo (obl.) in Franca SATLER

za + Marijo, Leopolda in Kati VREČAR ter

       družino BANKO           * maševala: g. Janez B., Jože K.

   … srečanje 'abrahamovcev'