NEDELJA

6. VELIKONOČNA * Fatimska Mati božja * Servacij, muč.

 

13.05.2007

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Kristino, Miha in Franca GRADIČ

za + Antona SVETKO (obl.)      * maševala: g. Janez B., J.K.

za + Stanka TAVČER (ob pogrebu)

za + Marijo (obl.) in Franca SATLER                       *

za + Marijo, Leopolda, Kati VREČAR družino BANKO

 

PONEDEL.

Bonifacij, mučenec * Justina, mučenka               * ŠMARNICE

 

14.05.2007

PROŠNJI DAN

 

07.00

19.00

 

 

za ugodno vreme in dobro letino

v dober namen                   * maševala: g. Janez B., Jože K.

za + Ivana GEDLIČKA (obl.) in vse sorodnike

za + Silva OŽIR (obl.) in Franca   * m.: g. Janez B., Jože K.

 

TOREK

Zofija (Sonja), mučenka * Izidor, kmet                  * ŠMARNICE

 

15.05.2007

PROŠNJI DAN

 

07.00

19.00

 

za ugodno vreme in dobro letino

za + Zofko in Ivanko JELEN

za + Ivana KUDER              * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

SREDA

Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec * Andrej    * ŠMARNICE

 

16.05.2007

PROŠNJI DAN

 

07.00

19.00

 

 

za ugodno vreme in dobro letino

za + Ivana VODOVNIK in vse ostale

za + Vero SRNOVRŠNIK        * maševali: g. J. B., I. Š., J. K.

za + Jožefa FON (obl.)

 

ČETRTEK

VNEBOHOD * Paskal Bajon, redovnik * Jošt        * ŠMARNICE

 

17.05.2007

 

 

 

07.00

10.30

19.00

 

 

za + Frančiško NOVAK (obl.), vse ostale JUŽNOVE

v dober namen

za + Darinko VERBNJAK (30.dan)       * m.: g. J. B., J. K.

za + Štefanijo (o.), Janeza ŽELEZNIK; Ivana, Marijo CAJHEN  

 

PETEK

Janez I., papež * Feliks Splitski, mučenec * Erik  * ŠMARNICE

 

18.05.2007

 

07.00

19.00

 

za 2 + Jožeta in Marijo VAŠL ter Franca ČEBIN

za + Julijano TERGLAV in Zaliko STRNIŠA

za + Marijo HADŽIĆ roj. Vodovnik     * m.: g. J. B., J. K

 

SOBOTA

Urban, papež * Peter Celestin, papež * Ives          * ŠMARNICE

 

19.05.2007

 

 

 

07.00

19.00

 

 

za + Ivana TKALČEC (7.dan)

za + Franca HROVAT (30.dan)      * m.: g. Janez B., Jože K

za + Marijo TERGLAV (obl.), 2 Petra, ŠPRONGOVE

za + Jožeta DOBOVIČNIK in vse + CIBERLOVE   *             .

 

NEDELJA

7. VELIKONOČNA * Bernardin Sienski, duhovnik

 

20.05.2007

 

 

 

07.00

10.00

 

 

za žive in rajne farane

za + Cvetka PAVLINC (obl.)

za + Marjana NOVAK

za prvoobhajance                  * maševali: g. J. B., I. Š., J. K