NEDELJA

10. NAVADNA * Bogumil Poljski, škof * Diana, redovnica

 

10.06.2007

PRVA

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Andreja ŽGANK

za + Stanka TAVČER (30.dan)   * maš.: g. Janez B., Jože K.

za + Štefanijo FUŽIR (obl.) in Franca

za + Marijo CIMERMAN    * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

PONEDEL.

Barnaba, apostol * Jolenta, opatinja * Alica Flamska     

 

11.06.2007

 

07.00

 

 

za + Marijo JONA                        * maševal: g. Janez B.

 

TOREK

Eskil, mučenec * Odulf, duhovnik * Onufzij, opat

 

12.06.2007

 

 

07.00

 

 

za + Marijo in Terezijo KOLŠEK

za + Stanka ŠTORMAN  (7.dan)   * m.: g. Janez B., Ivan Š.

(LURD) po romarskem namenu (J.)

 

SREDA

Anton Padovanski, red. cerkveni učitelj * Trifil, škof

 

13.06.2007

 

07.00

 

za + Antona POVŠE                    * maševal: g. Janez B.

(LURD) za + Antona, Antonijo in Alojza MEŠIČ

 

ČETRTEK

Valerij, mučenec * Metod Carigrajski, škof

 

14.06.2007

 

 

19.00

 

 

za + Antonijo, 2 Franca OCVIRK, vse + OCVIRK

za vse + KOLARJEVE     * maševala: g. Janez F., Janez B.

(LURD)  v zahvalo (Jožica)

 

PETEK

Srce Jezusovo * Vid (Vitomir), mučenec

 

15.06.2007

 

 

 

19.00

 

 

za + Justino HRIBERŠEK

za + Štefko HLAČAR      * maševala: g. Janez F., Janez B.

po maši izpostavitev Najsvetejšega, litanije, posvetitev

(SANTIAGO) za + Rozalijo KORBER in Nevenko

                          PETRUŠKA

 

SOBOTA

Srce Marijino * Svetogorska MB * Beno, škof

 

16.06.2007

 

 

 

19.00

 

 

za 2 + Franca, Marjeto in Faniko JELEN

za + Franca OTOREPEC

za + Ano BASTL  * m.: g. Janez B., Ivan Š., Jože K. (BRAGA)

 

NEDELJA

11. NAVADNA * Gregor Barbarigo, škof * Rajner, škof

 

17.06.2007

 

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane              * maševal: g. Srečko R.

za + Jožefo (obl.), Ivana in Ivanko ROJŠEK

za + Ivanko, Andreja KOTNIK     * g. S.R., J.K. (FATIMA)

za + Ivana (obl.) in Ivanko SATLER ter Stanka

za + Alojza LUKNER (obl.)  * m.: g. Janez B., Ivan Š. (DOM)