NEDELJA

11. NAVADNA * Gregor Barbarigo, škof * Rajner, škof

 

 
17.06.2007

 

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

 

za žive in rajne farane              * maševal: g. Srečko R.

za + Jožefo (obl.), Ivana in Ivanko ROJŠEK

za + Ivanko, Andreja KOTNIK     * g. S.R., J.K. (FATIMA)

za + Ivana (obl.) in Ivanko SATLER ter Stanka

za + Alojza LUKNER (obl.) * m.: g. Janez B., Ivan Š. (DOM)

 

PONEDEL.

Marko, mučenec * Marcelijan, mučenec * Marija Splitska    

 

18.06.2007

 

 

 

07.00

 

 

 

za + Karla ZALOKAR in sorodnike

za + Alojzijo VASLE  (1.obl.)     * maš.: g. Janez B., Jože K.    

 

TOREK

Nazarij, škof * Romuald, opat * Gervazij in Protazij, muč.

 

19.06.2007

 

 

 

07.00

 

 

za + Jožeta KANOVNIK

za + Franca PALIR (30.dan)      * maš.: g. Janez B., Jože K.

 

SREDA

Silverij, papež * Florentina, devica * Adalbert, škof

 

20.06.2007

 

 

07.00

 

 

 

za + Franca JURENEC (obl.)

 

ČETRTEK

Alojzij Gonzaga (Vekoslav), redovnik * Alban, mučenec

 

21.06.2007

 

 

 

19.00

 

 

 

za + Ivana TERGLAV  (30.dan)

za + Alojzijo KORES

za + Alojza PERC      * maševali: g. Janez B., Ivana Š., Jože K.

 

PETEK

Pavlin iz Nole, škof * Janez Fisher in Tomaž More, muč.

 

22.06.2007

 

 

 

 

19.00

 

 

za + Vilija URANJEK in njegove starše

za + Ano, Pavlo in starše SOLÁR   * maš.: g. J. B., J. K.

 

SOBOTA

Jožef Cafasso, redovnik * Edeltruda, opatinja * Agripina

 

23.06.2007

 

 

 

 

19.00

 

 

 

za + Anico VASLE (obl.)

za + Alojza BELAJ               * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

NEDELJA

Rojstvo Janeza Krstnika * Rumold, mučenec       *  kres

 

24.06.2007

 

 

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Ivana VODOVNIK in vse ostale

za + Ivanko VAŠL ( s Polzele)   * maš.: g. Janez B., Jože K.

za + Vido HLEP in vse POSEDELOVE

za + Janka HRAŠAR in starše

za + Franca BRUS    * maševali: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.