NEDELJA

19. NAVADNA * Ivana Frančiška Šantalska, redovnica

 

12.08.2007

 

 

 

07.00

10.00

15.00

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Ivana ANDREJC in sorodnike

za + Romea TAVČER           * maševala: g. Janez B., Jože K.

(VIMPERK)  za + Ivano VASLE

 

PONEDEL.

Poncijan, papež, mučenec * Hipolit, duhovnik, mučenec

 

13.08.2007

 

 

07.00

 

 

 

za + Franca KOLAR (30.dan) 

 

TOREK

Maksimilijan Kolbe, duhovnik. muč. * Evzebij, duhovnik

 

14.08.2007

 

 

07.00

 

 

 

za + Franca ŠVAJGER in vse + ŠVAJGERJEVE

 

SREDA

MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren * Tarzicij, m.

 

15.08.2007

 

 

07.00

10.30

15.00

19.00

 

 

za + Antona (obl.) in Frančiško VAŠL

za + Marijo CAFUTA                     m.: g. Janez B., Jože K.

za + Marijo STROPNIK

(GORA OLJKA)  po namenu romarjev

za + Marijo SERDONER (obl.), vse SERDONERJEVE

za + Marijo ŠVAJGER in vse ŠVAJGERJEVE

                                                                          m.: g. Janez B., Jože K.

 

ČETRTEK

Rok, spokornik * Štefan Ogrski, kralj * Lovrenc, puščavnik

 

16.08.2007

 

 

 

 

19.00

 

 

 

za + Cecilijo RAKUN (obl.) ter Miciko in Cvetka

za + Štefko HLAČAR in vse + HLAČARJEVE

                                                 * m.: g. Janez B., Jože K.

 

PETEK

Evzebij, papež * Liberat, mučenec * Klara od Križa, red.

 

17.08.2007

 

 

 

 

19.00

 

 

za + Marijo MELANŠEK (obl.) in Frančiško

 

SOBOTA

Helena (Alenka), cesarica * Rajnald, škof * Manes, red.

 

18.08.2007

 

 

 

 

19.00

 

 

za + Matija DRINJAK (obl.) in ostale DRINJAKOVE

za + Alojzijo KORES (obl.)

za razumevanje v družini                                                                          

                                               * m.: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.

 

NEDELJA

20. NAVADNA * Janez Eudes, duh. * Boleslav, muč.

 

19.08.2007

 

 

 

 

07.00

10.00

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Silvo in Slavka HOFMAN ter + LUKOVE

za + Ludvika CIZEJ (obl.) ter Marijo in Ludvika

za + Marijo ŠUSTER (1.obl.)

                                               * m.: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.