NEDELJA

23. NAVADNA * Peter Klaver, redovnik * Gorgonij, muč.

 

09.09.2007

 

 

 

 

07.00

10.00

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Romea TAVČER

za + Maksa GERŠAK                           * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

PONEDEL.

Nikolaj Tolentinski, spokornik * Pulherija (Leposlava)

 

10.09.2007

 

 

07.00

 

 

za + Petra in Francija ŽAGAR

za + Miro ŽOHAR                              * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

TOREK

Gvido, spokornik * Helga, spokornica * Prot, mučenec

 

11.09.2007

 

 

07.00

 

 

za + Štefko ŽELEZNIK, Štefko VASLE in Nejčija

 

SREDA

Ime Marijino * Tacijan (Tihomil), mučenec * Elbij, škof

 

12.09.2007

 

 

07.00

 

 

za + Jožeta NOVAK in vse pok. PREŠIČEK

 

ČETRTEK

Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj * Amat (Ljubo), opat

 

13.09.2007

 

 

 

 

19.00

 

 

za + Marijo in Slavka HADŽIĆ

za + Petra SVETKO                                     maševala: g. Janez B., Jože K.

 

PETEK

Povišanje sv. Križa * Notburga, devica * Albert, škof

 

14.09.2007

 

 

 

 

18.00

 

 

(GORA OLJKA)  za + Cirilo POLJAK

 

SOBOTA

Žalostna Mati Božja (Dolores) * Melita, mučenka

 

15.09.2007

 

 

16.00

18.45

 

 

križev pot peš z Vimperka na Goro Oljko

(GORA OLJKA)  za + Marijo (obl.) in Anico VAŠL

 

NEDELJA

24. NAVADNA-KRIŽEVA * Kornelij, papež * Ciprijan, škof

 

16.09.2007

 

 

 

 

07.00

10.30

 

 

 

za žive in rajne farane

(GORA OLJKA)  za + Jožeta in Milko JEŽOVNIK

                     in vse STANOVŠKOVE

za + Marjeto, Ferdinanda in Janeza GLAVNIK

za vse + romarje na Goro Oljko in dobrotnike

za odprtost src - sprejem milosti na Gori Oljki

 

                                maševali: g. škof Anton S., Janez B., Janez F., Jože K.