NEDELJA

30. NAVADNA - ŽEGNANJSKA * Simon in Juda Tadej, ap.

 

28.10.2007

 

 

   

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Janeza ŽGANK (1. obl.)

za + Antona KUHAR (obl.)    * maševala: g. Janez B., Jože K.

za + Janeza in Ano CVENK (obl.)

za + Alojza VASLE                * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

PONEDEL.

Narcis, škof * Ermelinda (Linda), devica * Mihael Rua

 

29.10.2007

 

 

07.00

 

 

 

za 2 + Matevža in Antonijo TURNŠEK

 

TOREK

Marcijan, mučenec * German, škof * Angel, redovnik

 

30.10.2007

 

 

07.00

 

 

za + Antonijo (obl.), Ivana ZUPAN, Jožeta JEZERNIK

 

SREDA

Volfgang (Volbenk, Bolfenk), škof * Alfonz Rodriguez, red.

 

31.10.2007

 

 

07.00

 

 

za + Ivanko VAŠL iz Ločice (obl.)

 

ČETRTEK

VSI SVETI * praznik * Otmar, škof *

 

01.11.2007

 

PRVI 

 

 

07.00

09.00

14.00

17.00

 

 

 

za žive in rajne farane

za + Ano, Antona LUKNER, Antonijo TRBEŽNIK

za + Stanislava ŠMAJS       * maševala: g. Janez B., Jože K.

za + polzelske duhovnike in župnijske sodelavce

za + Marijo in Slavka HADŽIČ  * maš.: g. Janez B., Jože K.

skupna molitev za rajne - v cerkvi - vsi deli rožnega venca

 

PETEK

Spomin vseh vernih rajnih * Marcijan, puščavnik * Malahija

 

02.11.2007

 

PRVI 

 

 

06.30

07.00

07.30

16.00

16.30

17.00

 

 

izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov

za + Matevža, Franca in Angelo TAVČER

v čast Srcu Jezusovemu    * maševala: g. Janez B., Jože K.

po namenu papeža Benedikta XVI.

 (GORA OLJKA)  branje Svetega pisma (zaključek)

izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov

za + Viktorja FIŠER  

 

SOBOTA

Viktorin Ptujski, škof, mučenec * Just Tržaški, mučenec

 

03.11.2007

 

PRVA

 

 

17.00

 

 

za 2 + Mariji TERGLAV in Štefana

za + Janeza BALUH (30.dan)    

za + Rudija PUSTINEK                 * maševali: g. J.B., I.Š., J.K.

 

po maši: molitev za duhovne poklice, blagoslov z Najsvetejšim

 

NEDELJA

31. NAVADNA - ZAHVALNA * Karel, (Drago) Boromejski

 

04.11.2007

 

PRVA

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Mitja ter vse pok. REHAR in ŠMELCER

za + Draga PFEIFER             * maševala: g. Jožef S., Jože K.

(GORA OLJKA)  za + MEŠIČEVE in KOŠECOVE