NEDELJA

31. NAVADNA - ZAHVALNA * Karel, (Drago) Boromejski

 

04.11.2007

 

   

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Mitja ter vse pok. REHAR in ŠMELCER

za + Draga PFEIFER             * maševala: g. Jožef S., Jože K.

(GORA OLJKA)  za + MEŠIČEVE in KOŠECOVE

 

PONEDEL.

Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika

 

05.11.2007

 

 

07.00

 

 

 

za 2 + Karla VÁSLE in vse MOCOVE

 

TOREK

Lenart (Narte), opat * Demetrij (Mitja), škof

 

06.11.2007

 

 

07.00

 

 

za + starše TAJNŠEK, PAVLIČ   ( - spomini )

za 2 + Vikija BELOGLAVC

                                              * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

SREDA

Ernest, opat * Obletnica posvetitve stolnice v Kopru

 

07.11.2007

 

 

07.00

 

 

 

za + Franca, Frančiško, Angelo JELEN ter Jožeta,

        Marijo, Poldeka, Julko STOJAN   ( - spomini )

za + Zofko in Ivanko JELEN

                                              * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

 

ČETRTEK

Bogomir, škof * Bogdan, škof * Štirje kronani mučenci

 

08.11.2007

 

 

 

17.00

 

 

za + Karla ZAVRŠNIK (obl.)

za + Vinka VIDMAJER       * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

PETEK

Posvetitev lateranske bazilike * Teodor (Darko), mučenec

 

09.11.2007

 

 

 

 

17.00

 

 

za + Terezijo in Avgusta HROPOT

za + Olgo, Marijo, Katarino REPNIK, družino

        REPNIK - RIESENFELLNER  

                                              * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

SOBOTA

Leon Veliki, papež, c.u. * Andrej Avellino, duhovnik

 

10.11.2007

 

 

 

 

17.00

 

 

za + Mirka ZAGORIČNIK, vse + ZAGORIČNIKOVE

v zahvalo za zdravje …      * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

NEDELJA

32. NAVADNA *  Martin iz Toursa (Davorin), škof

 

11.11.2007

 

 

 

 

07.00

09.00

10.30

15.00

 

 

za žive in rajne farane

za + Faniko in Mirka PAVIČ (obl.)

za + Martina OŽIR              * maševala: g. Janez B., Jože K.

za + Alenko KOLŠEK (obl.), Vero, Toneta KOLŠEK

za + Antona ČUK                   * maševala: g. Janez B., Jože K.

(VIMPERK)  za + Martina NABERŽNIK

                 za + Stanka ŠTORMAN        * m.: g. I. Š., J. K.