NEDELJA

3. ADVENTNA * Albina, mučenka * Božična devetdnevnica

 

16.12.2007

 

   

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Marijo, Kristino in Karla TANJŠEK

za + Bernarda in Antonijo PIREC    * g. Janez B., Jože K.

za + Vinka HRIBERNIK in družino BOLHA

za + Janeza ŽGANK           * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

PONEDEL.

Lazar iz Betanije, Vivina, opatinja * Božična devetdnevnica

 

17.12.2007

 

 

07.00

17.00

 

 

za + Ano in Marijo PERNE

za 2 + Mariji in Jožeta RAZBORNIK

 

TOREK

Vunibald, opat * Gacijan, škof      * Božična devetdnevnica

 

18.12.2007

 

 

07.00

17.00

 

 

za + Karla (obl.) in Alojzijo VASLE

za + Frančiško, Rudolfa in Antona ŠTAHL

za + Ano DOMINKOVIČ

za + Marjana             * maševala: g. Janez B., Ivan Š., Jože K.

 

SREDA

Urban V., papež * Teja, mučenka  * Božična devetdnevnica

 

19.12.2007

 

 

07.00

17.00

 

 

za + Antonijo in Pavla OSTRUH

za + Branka in Cecilijo HROVAT

za + Avgusta TERGLAV (obl.)    * maš.: g. Janez B., Jože K.

 

ČETRTEK

Evgen, mučenec * Ptolomej, muč. * Božična devetdnevnica

 

20.12.2007

 

 

07.00

17.00

 

 

za + Ano KOLENC (obl.)                /  Marijo TERGLAV

za + Ivana (obl.) in Marijo GABERŠEK, Betko in /

za + Cvetka RAKUN, Cilko, Miciko   * Janez B., Jože K.

 

PETEK

Peter Kanizij, duhovnik, cerk.u.    * Božična devetdnevnica   

 

21.12.2007

 

 

 

07.00

17.00

 

 

za + Gizelo TKALČEC (30.dan)

za + Frida KOROŠEC (1. obl.)     * maš.: g. Janez B., Jože K.

za + Ivana KORBER in Frančiško

 

SOBOTA

Frančiška Cabrini, red. ustan.      * Božična devetdnevnica

 

22.12.2007

 

KVATRE

 

 

07.00

17.00

 

 

za + Mitja ter vse + REHAR in ŠMELCER

za + Alojzijo CUKJATI (30.dan)    * maš.: g. Janez B., Jože K.

za + Staneta PINTERIČ, Jožico ROMIH in starše

za + Vido HLEP in vse POSEDELOVE

                                         * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

NEDELJA

4. ADVENTNA * Janez Kancij, d.  * Božična devetdnevnica

 

23.12.2007

 

   

 

 

07.00

09.00

10.30

 

 

za žive in rajne farane

za + Rozalijo DOBOVIČNIK in vse + CIBERLOVE

za + Roka SVATINA           * maševala: g. Janez B., Jože K.

za + Franca in Antonijo MELANŠEK

za + Jožeta in Štefanijo KAČ  * maš.: g. Janez B., Jože K.