NEDELJA

4. ADVENTNA * Janez Kancij, d.  * Božična devetdnevnica

 

23.12.2007

 

 

   &

 

07.00

09.00

10.30

 

za žive in rajne farane

za + Rozalijo DOBOVIČNIK in vse + CIBERLOVE

za + Roka SVATINA            * maševala: g. Janez B., Jože K.

za + Franca in Antonijo MELANŠEK

za + Jožeta in Štefanijo KAČ   * maš.: g. Janez B., Jože K.

 

PONEDEL.

Adam in Eva, Irma 8Hermina), dev. *  Sveti večer

 

24.12.2007

 

07.00

21.00

24.00

24.00

 

za + Mihaela KOTNIK

za + Štefanijo in Franca GLAVNIK

za + Slavico in Antona PLANINŠEC ter BAJHTOVE

za + Franca KOLARIČ          * maševala: g. Janez B., Jože K.

(GORA OLJKA) za mir in srečo v naših družinah

 

TOREK

BOŽIČ – Gospodovo rojstvo * Anastazija * Evgenija

 

25.12.2007

 

09.00

10.30

 

za + Jelico TERGLAV (obl.), 2 Petra, ŠPRONGOVE

za + Alojzijo CUKJATI (30.dan)     * m.: g. Janez B., Jože K.

za + Branka in Franca PFEIFER

za + Marjeto in Martina GERM   * m.: g. Janez B., Jože K.

 

SREDA

Štefan, diakon, prvi mučenec * Zosim, papež

 

26.12.2007

 

07.00

 

10.30

 

za vse + KUHARJEVE in DELOPSTOVE

za + Fridolina KOROŠEC (obl.)     * m.: g. Janez B., Jože K.

za + Štefko, Štefana VASLE ter Stanka in Antona

za + Marjetko ROGEL (30.dan)   * maš.: g. Janez B., Jože K.

 

ČETRTEK

Janez, apostol, evangelist

 

27.12.2007

 

17.00

 

za + Marjana TERBOVC (8.dan)

za + duhovnika Janka KAČ

za + Jožico NOVAK           * maš.: Janez B., Ivan Š., Jože K.

 

PETEK

Nedolžni otroci * Teodor Graptus, mučenec * Antonij   

 

28.12.2007

 

 

17.00

 

 

za + Franca OŽIR (obl.) in Silva

za + Antona, Marijo CIZEJ, Jožefo ZBIČAJNIK,

       Marijo HOSTNIK         * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

SOBOTA

Tomaž Becket, škof, mučenec * David, kralj

 

29.12.2007

 

 

 

17.00

 

za 2 + Jožeta in Marijo VAŠL ter Franca ČEBIN

za + Davida VELEPIČ            * maševala: g. Janez B., Jože K.

 

NEDELJA

SVETA DRUŽINA * Roger, škof * Sabin Spoletski

 

30.12.2007

    š

 

07.00

09.00

10.30

 

za žive in rajne farane

za + Antona-Zvonka FLORJANC

za + Avgusta JELEN           * maševala: g. Janez B., Jože K.

za + Alberta ZAPUTILJ in Đura PINTARIČ

za + Minko KOŠEC in Janka KOTNIK      *  g. J.B., J.K.