OBVESTILA

 

 

 

 

 

 

Današnja pol enajsta maša bo na Gori Oljki. Daroval jo bo mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej.

 

 

 

Jutri, v ponedeljek, 5. novembra ob 18. uri, bo v sejni sobi našega župnišča sestanek odbora za pripravo misijona 'februar 2008'.

 

 

 

Dogodek tedna bo gotovo diakonsko posvečenje našega rojaka Gorazda Bastašiča. Zgodilo se bo v četrtek, 8. novembra ob 18. uri v Zagrebu, v cerkvi sv. Cirila in Metoda. Diakonat je zadnja stopnja pred duhovništvom. Vse, ki bi želeli biti navzoči na tej slovesnosti vabim, da se takoj prijavite za organizirani prevoz. Čas in način prevoza bo prijavljenim sporočen osebno.

 

 

 

V petek, 9. novembra ob 18. uri bo v Preboldskem župnišču sestanek staršev naših skavtov.

 

 

 

V soboto, 10. novembra bo v Domu sv. Jožefa v Celju študijski dan za organiste in zborovodje. Ob 9. uri.   

 

 

 

Ta teden spet redna veroučna srečanja - zdaj tudi za mladince (ob sobotah).

 

 

 

Krščanska in duhovniška solidarnost terja od vseh medsebojno pomoč pri življenju in delovanju škofije. Zato je bilo že pred leti določeno, da dve nedeljski nabirki v letu namenimo tem potrebam. To sta solidarnostna nabirka (v juniju) za pomoč pri vzdrževanju katehetov in katehistinj in namenska nabirka (v novembru), ki je namenjena pomoči pri raznih projektih v škofiji. Letošnja namenska nabirka - pri nas 11. novembra - bo namenjena posebnemu škofijskemu skladu, iz katerega pomagamo najbolj potrebnim župnijam, ki so letos opravile večje obnove svojih cerkva. Bodimo solidarni in pomagajmo!

 

 

 

Prihodnjo nedeljo, 11. novembra ob 15. uri bo maša na Vimperku.

 

 

 

 

 

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE

 

 

NOVEMBER:

 

Splošni:  Da bi vsi, ki se posvečajo medicinskim raziskavam, in vsi, ki so vključeni v zakonodajno dejavnost, gojili vedno globlje spoštovanje do človeškega življenja od njegovega začetka do naravnega konca.

Misijonski:  Da bi se na korejskem polotoku krepil duh sprave in miru.

Slovenski:  Da bi ustanovitev novih škofij prinesla želene sadove in bo Cerkev na Slovenskem zadihala s polnimi pljuči.

 

 

 DOBRODELNOST

 

 

V celjski bolnišnici zbirajo sredstva za prepotreben nov CT - aparat (za globinsko slikanje). Obrnili so se na Škofijski ordinariat s prošnjo, da bi zbiralno akcijo priporočili tudi vernikom po župnijah. Gre za dobrobit bolnikov, zato se obračamo na Vas s prošnjo, da se v to zbiralno akcijo vključite in velikodušno prispevate svoj dar. Sredstva lahko nakažete na račun Splošne bolnišnice Celje.

 

 

 

1. jan. 2008, tako določa zakon, bo treba v avtomobilih zamenjati pakete prve pomoči z novimi po evropskih standardih. S starimi paketi lahko pomagate reševati stisko v misijonih, zato jih ne zavrzite. Prinesite jih v župnišče, od koder bodo prišle v roke naših misijonarjev in posredovali vašo dobroto tretjemu svetu. Hvala! Misijonska pisarna.

 

 

 

Karitas škofije Celje -  POPLAVE 2007:  Št. računa:  0600 0097 7538 266 - »Naravne nesreče - neurje 2007«

 

 

 

 SVETI MISIJON

 

 

Od petka, 8. februarja do nedelje, 17. februarja 2008 bo na Polzeli misijon. V cerkvi in doma molimo za uspeh!    ö Molitev za uspeh misijona.

 

 

SKAVTSTVO     

 

 

»… je vesela igra na prostem, kjer skavtje kot bratje skupaj izkušajo dogodivščine, tako mladi kot stari.«   (Baden Powell)

 

Skavti stega Zeleno-zlatih kobulic te vabimo, da se nam pridružiš v novem letu iskanja dogodivščin in spopadanja z izzivi. Veseli bomo vseh, starih 11 let in več, ki v svojem prostem času radi počnete zanimive reči ... Srečanja za IV (skupina od 11-15 let) so ob sobotah od 9. uri pred cerkvijo sv. Pavla v Preboldu ali sv. Marjete na Polzeli. Srečanja za PP (skupina nad 16 let) pa so ob petkih zvečer v Preboldu. Pridruži se že prek 40 milijonom mladih po celem svetu, ki nas druži veselje do življenja v naravi, druženja in pustolovščini! Več informacij o skavtih in skavtstvu dobiš na http://zskss.skavt.net.

 

 

 

 ZGODILO SE JE(Župnijska kronika)

 

 

 

1916    »… Vsled ukaza vojaškega poveljstva se je moralo darovati 2/3 teže vseh zvonov v vojaške, oz. patrijotične namene. Dne 19.10. je zgubila župnijska cerkev srednji in mali zvon. Veliki zvon se je komaj rešil, a smo morali v zameno žrtvovati oba zvona pri sv. Miklavžu. Na srednjem zvonu so bile podobe: Sv. Križ, Sveta Trojica, M. Božja in grb livarne Samassa v Ljubljani ter letnica 1872; mali zvon s podobami: Sv. Križ, Sveta Trojica, sv. Florjan, grb livarne Samassa in letnica 1872 – oba zvona brez napisa.

 

Na Gori Oljki so vzeli razun malega zvona vse, v veliko žalost župljanov pa tudi sosedov – tudi krasen veliki zvon, glas A težak 2838 kg, za katerega je darovalo mnogo župnij in katerega so z največjo težavo ter nevarnostjo pred 9 leti spravili na hrib in so ga dne 25. avg. 1907 posvetili njih eks. prevzvišeni nadpastir knezoškof dr. Mihael Napotnik. Napis na zvonu je bil: »Leta 1907 ob 150 letnici cerkve sv. Križa na Oljski gori za časa knezoškofa Mihaela Napotnika, župnika na Polzeli Jož. Atteneder, cerkvenih ključarjev Jož. Uratnik in Fr. Bizjak začel sem peti čast Bogu in vsem dobrotnikom zahvalo.«