AVTOR po priimku   NASLOV LETO ZALOŽBA SK STEV_2                        
  1. Kirchlisches Verordnung - Blat 1890 a 90  
Lasconi Tonino   10 … iz ljubezni - razlaga zapovedi 2002 OGNJIŠČE c 508  
Dolenc Bogdan, Bordon   120 let Mohorjeve družbe 1972 MOHORJEVA Celje c 69  
  13. Schluss - Protokol 1895 a 89  
Gržan Karel   2 x 3 in še nekaj za družinsko srečo 2000 DRUŽINA c 568  
  2. VATIKANSKI KONCIL - DOKUMENTI 1972 KRŠĆANSKA SADAŠNJOST kb 33  
Dolinar F. M.   2000 let krščanstva 1991 Mihelač V 8  
Niehl W. Franz   202 metod - za pouk verskih in etičnih vsebin 2004 Slomškova K 5  
Chapman Gary   5 jezikov ljubezni 1999 TUMA c 620  
STELA FRANCE   50 IZBRANIH DVATISOČAKOV 1990 SAMOZALOŽBA kc 63  
  50 let SLO dušnega pastirstva v Argentini - letopis 2004 DRUŽINA c 733  
  5000 let Evrope 1995 Lexis V 5  
Sienkiewicz Henryk   Quo vadis 1991 MLADINSKA c 233  
Sienkiewicz Henryk   Quo vadis II 1943 MOHORJEVA Ljubljana c 164