AVTOR po priimku   NASLOV LETO ZALOŽBA SK STEV_2                        
  Acta Ecclesiastica Sloveniae 1 1979 LJUBLJANA kb 199  
  Acta Ecclesiastica Sloveniae 1 1979 TEOLOŠKA FAKULTETA c 306  
  Acta Ecclesiastica Sloveniae 2 1980 LJUBLJANA kb 200  
  Acta Ecclesiastica Sloveniae 3 1981 LJUBLJANA kb 201  
  Acta Ecclesiastica Sloveniae 5 1983 LJUBLJANA kb 202  
Napotnik M.   Acti. et Const. Synodi Dioe 1900 1901 Maribor a 111  
Snoj A.   Adventizem 1931 BOGOSLOVJE b 334  
Sedej, Gorše   Akademski kipar 1985 MOHORJEVA Celovec c 329  
  AKATHISTOS 1988 LJUBLJANA kb 154  
Copleston Frid.   Akvinski 1999 TRETJI DAN b 652  
Bartol Vladimir   ALAMUT 1984 LIPA kc 39  
GUY GILBERT   ALBA IN KAVBOJSKI ŠKORNJI 1998 MOHORJEVA Celje b 604  
Basco T.   Albert Schweitzer 1966 OGNJIŠČE b 307  
Rahner Karl   ALI KRŠČANSTVO IZUMIRA 1985 JOŽE KOKALJ kb 14  
  ALI S SEDANJIM ŽIVLJENJEM VSE MINE ? 1975 LJUBLJANA kb 249  
Klinar - Strojin   Aljažev zbornik 1993 MOHORJEVA Celje c 410  
Klinar - Strojin   Aljažev zbornik 1993 MOHORJEVA DRUŽBA kb 204  
Ramovš Jože   Alkoholno omamljen I 198l MOHORJEVA Celje c 117  
Fidler Emil   Allerhand Volk im Gottes Reich 1933 Matthias-Grünewald / Wiesbaden D 67  
Bopp Linus   Allgemeine Heilpaedagogik 1930 Herder & Co. G.m.b.H. D 74  
LINDSEY / CARLSON   ALTER PLANET ERDE WOHIN 1971 kb 6  
Munih J.   Ana 1970 MOHORJEVA Celje c 58  
  Ana in črni skakač 2003 OGNJIŠČE c 70  
Montgomery Lucy M.   Ana z zelene domačije II 2000 MOHORJEVA CELJE c 655  
Montgomery Lucy M.   Ana z zelene domačije II. del 2000 MOHORJEVA CELJE c 602  
Magajna Božidar   Andrej Žigon 'Aleluja' 2003 DRUŽINA c 96  
Boll Heinrich   Angel je molčal 1999 Ljubljana c 318  
Mayer Skumanz Lene   Angel za božično drevo ? MOHORJEVA CELOVEC b 807  
Škerlj R.   Angleško-slovenski slovar 1944 Grad, Ljubljana c 338  
Maioli Elizabeta   Animator v skupini mladih 1997 Slomškova K 1  
Mihelčič Franc   ANTENE IN ANTENA 1968 LJUBLJANA kb 262  
Marinko Jože   Antična arhitektura 1997 DRUŽINA V 14  
  Anton Martin Slomšek 1996 Maribor b 806  
  Anton Martin Slomšek 1996 OGNJIŠČE c 496  
  Anton Martin Slomšek 1996 SLOMŠKOVA    c 545  
Kosar Franc   Anton Martin Slomšek 1997 SLOMŠKOVA    c 544  
Kovačič F.   Anton Martin Slomšek 1934 MOHORJEVA Celje b 290  
Kovačič F.   Anton Martin Slomšek 1935 MOHORJEVA Celje b 291  
Medved A.   Anton Martin Slomšek 1900 MOHORJEVA Celovec b 289  
Newman J. H.   Apologija pro vita sua 1973 Kartuzija Pleterje b 133  
  Apostelwort an unsere Zeit...! 1934 Saarbrücken D 24  
Ciglar, Piščanc   Apostol brazilskih indijancev 1987 KOPER c 499  
P. Mateo   Apostol Kristusa Kralja 1939 GLASNIK SRCA JEZUSOVEGA b 56  
  Apostolska dela 1973 MOHORJEVA Celje c 73  
  Apostolska dela 1973 MOHORJEVA DRUŽBA kb 167  
… Pavel VI.   Apostolska konstitucija 1967 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT b 224  
Jeglič A. B.   Apostolski dušni pastir 1899 Lampe Ljubljana b 121  
Fister P.   Arhitektura Zilje, Rože Podjun 1989 MOHORJEVA Celovec c 295  
Vrišer Sergej   Ars Sloveniae - Baroč. kiparstvo 1967 MLADINSKA KNJIGA V 99  
Zadnikar Marjan   Ars Sloveniae - Romanska umetnos 1970 MLADINSKA KNJIGA V 98  
Kerševan M.   Ateisti in religija danes 1968 Komunist, Lj. b 177  
WELTE BERNHARD   ATEIZEM: UGANKA - BOLEČINA - SPOTIK LJUBLJANA kb 166  
  Atlas Slovenije 1985 MLADINSKA KNJIGA V 38  
  Atlas Slovenije 1996 MLADINSKA KNJIGA V 39  
  Atlas Slovenije 1986 MLADINSKA KNJIGA kc 45  
  ATLAS SVETA 1991 CANKARJEVA V 41  
  ATLAS SVETA 2000 1997 MLADINSKA KNJIGA V 40  
Stieglitz Heinrich   Ausgeführte Katechesen über die katholische Bittenlehre 1922 Josef Rösel & Friedrich Pustet D 86